τρακτερ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.1.3 της προδημοσίευσης της τρίτης πρόσκλησης των νέων γεωργών,

 ο υποψήφιος για να είναι επιλέξιμος πρέπει να εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Επίσης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.1.7 της προδημοσίευσης των νέων γεωργών, οι υποψήφιοι, κατά την τελευταία πενταετία δεν πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

Καθώς προκύπτει επικάλυψη μεταξύ του έτους ΟΣΔΕ 2020 και του δεκαοκτάμηνου διαστήματος που προηγείται της εκτιμώμενης περιόδου που θα υποβληθούν οι αιτήσεις στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης, συνεπάγεται ότι ο περιορισμός της παραγράφου 4.1.7 αφορά τις ΕΑΕ που έχουν υποβληθεί στο ΟΣΔΕ τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts