Σε πρώτο πλάνο εισέρχεται το τελευταίο διάστηµα η αυτονοµία των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στο κοµµάτι της ενέργειας, µε το δηµόσιο διάλογο να δίνει πλέον χαρακτήρα αναγκαιότητας στην παράµετρο αυτή, όσο παράλληλα τεχνολογικές λύσεις από τις εταιρείες µηχανηµάτων αλλά και θεσµικές παρεµβάσεις δίνουν τη βάση για µια εφαρµοσµένη ενεργειακή αυτονοµία του κλάδου.

 

Φωτοβολταϊκά σε ποµώνες, ιδιοπαραγωγή ρεύµατος για τις υπόλοιπες ανάγκες της εκµετάλλευσης, µονάδα βιοαερίου σε στάβλους για διευκόλυνση διαχείρισης υπολειµµάτων αλλά και διάθεσης στο δίκτυο της πλεονάζουσας ενέργειας, αποτελούν µερικές από τις συνηθισµένες διατυπώσεις µε αφορµή επενδυτικά προγράµµατα που ανοίγουν το επόµενο διάστηµα, αλλά και ώριµα επιχειρηµατικά πλάνα που προσελκύουν παραγωγούς.

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, οι ίδιες µονάδες θα είναι σε θέση να τροφοδοτούν µε βιοµεθάνιο το τρακτέρ τους ή να φορτίζουν δωρεάν το ηλεκτρικό τρακτέρ.

Με δικό τους καύσιµο

Στα νέα δεδοµένα που ενισχύουν την αυτονοµία των κτηνοτροφικών µονάδων της χώρας, τουλάχιστον ως προς την ενέργεια, προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που ήδη είναι διαθέσιµες, αρχής γενοµένης από τους ελκυστήρες στάθηµε πρόσφατα και ο Μπάµπης Μαυρίδης, του οµίλου Π. Κοντέλλης ΑΕΒΕ σε ειδική ηµερίδα της Agrenda στο πλαίσιο της Zootechnia. Το βιοµεθάνιο, που προκύπτει από τα απόβλητα αγελαδοτροφικών µονάδων, τις κοπριές επί της ουσίας, όπως θα εξηγήσει ο, το οποίο λειτουργεί ως καύσιµο για τρακτέρ που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.

«Θα πρέπει οι µονάδες να εκσυγχρονιστούν, να ακούνε ειδικούς συµβούλους και να µην φοβούνται να εφαρµόσουνε νέες τεχνολογίες, νέα ροµποτικά συστήµατα και να δούνε και πώς θα µειώσουν το κόστος παραγωγής», επισήµανε ο οµιλητής. Όπως τόνισε, µάλιστα, ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες του κόστους παραγωγής είναι το κόστος ενέργειας, στον οποίο ο όµιλος Κοντέλλη προσφέρει σειρά από λύσεις, µεταξύ των οποίων και τρακτέρ τα οποία κινούνται µε βιοµεθάνιο, αλλά και ηλεκτρικά, τα οποία φέτος µπαίνουν σε παραγωγή και από το 2024 θα είναι διαθέσιµα στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο προέτρεψε σε επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, καθώς επίσης και στην κατασκευή µονάδων βιοαερίου, οι οποίες εκτός από τη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης, συµβάλλουν και στη διαχείριση λυµάτων, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των εκτροφών. «Η επόµενη µέρα έχει έρθει. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και τα αυτιά τους, να ακούνε τους συµβούλους τους και να µην φοβούνται τις νέες τεχνολογίες και τις νέες υπηρεσίες», τόνισε.

Αγροτικά φωτοβολταϊκά από 15 Μαρτίου

Στις 15 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρµα χρηµατοδότησης για φωτοβολταϊκά συστήµατα έως 10 kW για αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Το ύψος της επιδότησης για τις δαπάνες εγκατάστασης και αγοράς φωτοβολταϊκού συστήµατος θα φτάνει το 60% µε τον πρώτο κύκλο αιτήσεων να φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε πληροφορίες που µένει να επιβεβαιωθούν. Αναφορικά µε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθηθεί και το µοντέλο του «Εξοικονοµώ» δηλαδή οι πρώτες αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτες κ.ο.κ. Σύµφωνα µε τις αρχικές εκτιµήσεις στο πρόγραµµα αυτό αναµένεται να ενταχθούν περί τους 70.000 αγρότες. Σε κάθε περίπτωση δαπάνες για αγορά και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα επιδοτούν και τα Σχέδια Βελτίωσης (εντός Μαρτίου οι αιτήσεις) σε κατ’ επάγγελµα και Νέους Αγρότες. Μάλιστα, αίτηση για την επιδότηση της σχετικής δαπάνης µπορούν να κάνουν και δικαιούχοι των περασµένων Σχεδίων (προκήρυξη 2017). Εφόσον η επιλέξιµη επένδυση σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου που καταθέτει, τότε ο ενδιαφερόµενος θα λάβει και 12 µόρια. Οι µέγιστες δαπάνες ανά Kw που θα δικαιολογούν τα Σχέδια Βελτίωσης για επενδύσεις ΑΠΕ είναι:

  • Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο µε σταθερές βάσεις: 1.000 ευρώ.
  • Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές βάσεις: 2.200 ευρώ.
  • Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο ισχύος µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ. Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος µε ιχνηλάτες (trackers): 2.500 ευρώ.
  • Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-γεωεναλλάκτες): 1.500 ευρώ. Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-υδρογεώτρηση): 1.000 ευρώ.
  • Αντλίες θερµότητας: 300 ευρώ.
  • Αντλίες θερµότητας COP>3.5: 340 ευρώ. Λέβητας βιοµάζας: 64 ευρώ Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεµένο σύστηµα >1kW: 1.250 ευρώ.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts