Στενεύουν τα περιθώρια για τις πληρωµές που περιµένουν οι αγρότες όσο πλησιάζουν οι δεύτερες εκλογές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περισσότερα είναι ακόµα στον αέρα, ενώ χρειάζεται χρόνος και για τους διασταυρωτικούς ελέγχους πριν βγουν οι σχετικές λίστες πληρωµών.

 

Αυτό που έχει προκαλέσει τη µεγαλύτερη δυσαρέσκεια από την πλευρά των παραγωγών είναι η τεράστια καθυστέρηση στην εξόφληση των Βιολογικών και των Σπάνιων Φυλών, που θα έπρεπε να είχε γίνει από τον Φεβρουάριο ή έστω µέσα στον Μάρτιο. Από βδοµάδα αναµένεται να ξεκινήσουν οι διοικητικές διασταυρώσεις και οι επιτόπιοι έλεγχοι -αν και όπου κριθούν απαραίτητοι- δεδοµένου ότι έληξε και η προθεσµία για τη διόρθωση των σφαλµάτων (απορριπτόµενες συµβάσεις) µε εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συµβάσεων των βιοκαλλιεργητών µε σύµβουλο, αλλά και η αντίστοιχη για κατάθεση αντιγράφων των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων από τους δικαιούχους των αυτόχθονων φυλών. Μάλιστα, σηµειώνεται αρµοδίως ότι τα αποτελέσµατα του νεότερου ελέγχου και στα δύο προγράµµατα θα ληφθούν υπόψη στην πρώτη εκκαθάριση πληρωµών του έτους 2022, ενώ ο Οργανισµός Πληρωµών τονίζει ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ανελαστικά, δεδοµένου ότι µέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες πληρωµές εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2022.

Σχετικά µε τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων και ειδικά µε αυτές που σχετίζονται µε κληρονοµιές ή ενοικίαση, που δεν πληρώθηκαν στις προηγούµενες πιστώσεις, αρµόδιοι του Οργανισµού Πληρωµών αναφέρουν ότι όσες έµειναν πίσω, βρίσκονται τώρα σε φάση ελέγχου, µε σκοπό όσες εξ αυτών βγάζουν ποσά να πληρωθούν µαζί µε τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης στην επερχόµενη πίστωση, χωρίς να αναφέρεται βέβαια πιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.

Όσον αφορά τώρα τις συνδεδεµένες, µόνη εκκρεµότητα είναι αυτή του βόειου κρέατος, για αυτούς που δεν πληρώθηκαν καθόλου, αλλά και για µια οριζόντια συµπληρωµατική πληρωµή προς όλους τους κτηνοτρόφους, για την οποία δεσµεύτηκαν οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρχές Μαΐου όταν οι παραγωγοί πληρώθηκαν 114 ευρώ έναντι των 131 ευρώ το ζώο, όπως ήταν τις προηγούµενες χρονιές. Μάλιστα οι υπεύθυνοι των πληρωµών δεσµεύτηκαν τότε ότι θα γίνει επαναπροσδιορισµός του τελικού αριθµού των επιλέξιµων ζώων και της τιµής ενίσχυσης, για να ακολουθήσει συµπληρωµατική πληρωµή σε όλους τους δικαιούχους. Επιπλέον πρέπει να τακτοποιηθεί και ένας αριθµός ζώων, που εξαιρέθηκε από την πρώτη πίστωση, για τον οποίο κατά τη λήψη των στοιχείων τους από την Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων (ΚΒ∆), υπήρξαν αναντιστοιχίες στις καταχωρίσεις ενωτίων σε σχέση µε την χρονική περίοδο  παραµονής τους στην εκµετάλλευση.

Αναφορικά, τέλος, µε τα υπόλοιπα από τη βασική και το πρασίνισµα, σε εκκρεµότητα είναι όσα αγροτεµάχια ήταν στο monitoring, για τα οποία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αφορά περισσότερο την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι παραγωγοί αυτής της κατηγορίας δεν πληρώθηκαν την ειδική ενίσχυση βάµβακος, ενώ και κάποιοι άλλοι έχουν ακόµα απλήρωτα βασική και πρασίνισµα για τα αγροτεµάχια που ήταν στον έλεγχο. Η πληρωµή αυτών των παραγωγών, εφόσον δεν προκύψουν θέµατα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας των εκτάσεων που δηλώθηκαν µε καλλιέργεια βάµβακος, θα γίνει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts