σιτάρι

Το πρόγραμμα φυτοπροστασίας δεν θα υλοποιηθεί για φέτος. Λόγω πανδημίας, δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Γενικά για το έντομο

Το έντομο προσβάλλει τον αραβόσιτο και έχει μία γενιά. Η ζημιά που προκαλείται από την προνύμφη του διαβρώτικα στο ριζικό σύστημα οδηγεί στην ελλιπή θρέψη, την κακή στήριξη των φυτών στο έδαφος, με τελικό αποτέλεσμα το πλάγιασμα. Η εξάπλωση του εντόμου στο στάδιο της προνύμφης είναι περιορισμένη λόγω βραδείας μετακίνησής της στο έδαφος. Τα ενήλικα όμως πετούν προς εύρεση κατάλληλης καλλιέργειας και κάτω από ιδανικές συνθήκες μπορούν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις.

Έντονα προβλήματα προσβολής εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές, όπου ο αραβόσιτος καλλιεργείται εντατικά.

Διαπιστώσεις – Καλλιεργητικά μέτρα – Συστάσεις

Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις ενηλίκων που έγιναν στις εγκατεστημένες φερομονικές παγίδες, διαπιστώθηκε ότι η έναρξη της πτήσης φέτος στους νομούς Δράμας και Καβάλας, έγινε μέσα Ιουνίου.

Οι επαναλαμβανόμενες τοπικές βροχές κατά την διάρκεια του μήνα, βοήθησαν στην ευρωστία των φυτών και την γρήγορη ανάπτυξή τους.

Σημαντικό ποσοστό πλαγιάσματος παρατηρήθηκε φέτος σε μία περίπτωση γλυκού καλαμποκιού σε αγρό με τριετή συνεχόμενη καλλιέργεια σε περιοχής της Δράμας, όπου το επιστημονικό προσωπικό από την αρμόδια ΔΑΟΚ της περιοχής, κλήθηκε να δώσει οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η τροφική δραστηριότητα που παρατηρείται αυτή την εποχή (στάδιο άνθησης) από τα ενήλικα, στα φύλλα, θα συνεχιστεί. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί ανησυχία ιδιαίτερα για καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της άνθησης (>70% γονιμοποίησης). Στο στάδιο αυτό οι υψηλοί πληθυσμοί των ενηλίκων δεν αποτελούν ουσιαστικό κίνδυνο ελλιπούς καρπόδεσης.

Για την απόφαση εφαρμογής θα πρέπει να εξετάζεται αν πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Υψηλός πληθυσμός ενηλίκων κατά τη γονιμοποίηση (>5-10 ενήλικα ανά φυτό κατά μέσο όρο).

Β) Μήκος στύλων (μετάξινα νημάτια) <1,3 εκατοστά στο 50% των σπαδίκων της καλλιέργειας

Γ) Γονιμοποίηση αναδίκων <30% της ολοκλήρωσης

Δ) Η καλλιέργεια υποφέρει από υδατικά καταπόνηση και υπάρχει αδυναμία εξασφάλισης επαρκούς άρδευσης.

Γενικά η ενσωμάτωση κοκκώδους εντομοκτόνου κατά τη σπορά ή το σκάλισμα για την καταπολέμηση των προνυμφών στο έδαφος, αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο εφόσον δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της αμειψισποράς, η οποία αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο κατά του Διαβρώτικα.

Το πιο σημαντικό σ’ αυτό το στάδιο της καλλιέργειας είναι η επάρκεια αρδευτικού νερού. Η συνεχής άρδευση βοηθάει τα φυτά να αναπληρώνουν τις προσβεβλημένες από τις προνύμφες ρίζες, έως και μετά την άνθηση.

Επίσης, βοηθάει και στην συνεχή αύξηση των προσβεβλημένων στύλων από ενήλικα έντομα, η οποία συνεχίζεται μέχρι και την ολοκλήρωση της γονιμοποίησης. Η γενιά εξελίσσεται και η καταγραφή των πληθυσμών στους παραπάνω νομούς, θα οδηγήσει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα στο επόμενο διάστημα.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts