Η διατήρηση της βιολογικής γεωργίας και της µεθόδου φυτοπροστασίας Κοµφούζιο, µετακινούνται από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης φέτος στην παλέτα των άµεσων ενισχύσεων και στις ενισχύσεις του νέου πρασινίσµατος (eco-schemes). Όπως έχει γίνει γνωστό το πρόγραµµα Απονιτροποίησης καταργείται, ωστόσο δεν αποκλείεται µε κάποια µελλοντική τροποποίηση του Εθνικού Φακέλου να επανέλθει, κάτι που όµως δεν διαφαίνεται.

 

Η ηµεροµηνία της πιστοποίησης

Στη διατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας κυριαρχεί το ερώτηµα µεταξύ των παραγωγών για το ποια αγροτεµάχια και εκτροφές θα τύχουν επιλεξιµότητας, αναφορικά κυρίως µε την ηµεροµηνία πιστοποίησης. Καµία επίσηµη γραπτή απάντηση από το ΥΠΑΑΤ δεν έχει δοθεί ακόµη, κανείς δεν λαµβάνει την ευθύνη να απαντήσει δεσµευτικά. Αρχικά µέσω διαφόρων τοποθετήσεων στελεχών των διαχεριστικών αρχών, είχε εννοηθεί πως θα πρέπει να έχει περάσει πλήρως το στάδιο µετατροπής µία εκµετάλλευση για να είναι επιλέξιµη για ενίσχυση. Έπειτα, έπεσε στο τραπέζι η πρόταση να είναι επιλέξιµες εκµεταλλεύσεις µε πιστοποιήσεις βιολογικών που έχουν κλείσει τουλάχιστον 6άµηνο. Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαριστεί το ζήτηµα αυτό, ενώ και οι δύο προτάσεις έχουν νοµική βάση.

Αρκεί να ανατρέξει κάποιος στην περασµένη πρόσκληση (Αρ. Πρωτ: 189/22614) και στην παράγραφο 4.1 σηµείο 4 που αναφέρει για την επιλεξιµότητα των αγροτεµαχίων «Ειδικά για τις δράσεις του υποµέτρου 11.2 (σ.σ διατήρηση βιολογικών), να περιλαµβάνονται µέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύµβαση µε ΟΕ&Π, και συνεπώς: […] β) να βρίσκονται σε στάδιο µετατροπής από τη συµβατική στη βιολογική γεωργία κατά την 31/12/2020, δεδοµένου ότι στη φάση µετατροπής εφαρµόζονται ήδη οι διατάξεις του κανονισµό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί βιολογικού τρόπου παραγωγής […].

Η πρόσκληση είχε ηµεροµηνία 27/1/2022, µε τις αρχές να ζητούν τότε ουσιαστικά τουλάχιστον ετήσια πιστοποίηση, ακόµη και αν δεν είχε περάσει πλήρως το στάδιο µετατροπής η εκµετάλλευση, πατώντας στον Καν. (ΕΕ) 2018/848. Όλη αυτή η θολούρα, λοιπόν, που διέπει την πιο κρίσιµη δράση του νέου πρασινίσµατος (έχουν δεσµευτεί 240 εκατ. ευρώ για το 2023) δεν βολεύει ούτε τους παραγωγούς, ούτε τους πιστοποιητές, παρά µόνο επιτήδειους που τάζουν αναδροµικές συµβάσεις – πιστοποιητικά βιολογικών.

 Για ήδη ενταγµένους στο ΠΑΑ

Ένα άλλο ερώτηµα έχει να κάνει µε όσους αγρότες-κτηνοτρόφους διατηρούν ακόµη δεσµεύσεις βιολογικών µέσω ΠΑΑ. Για παράδειγµα, εάν ένας αγρότης έχει δεσµευτεί για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας για 100 στρέµµατα και ξεκίνησε τις δεσµεύσεις του το 2020 (5 έτη) και το 2023, έχει 50 επιπλέον στρέµµατα βιολογικής γεωργίας, θα µπορεί να τα εντάξει αυτά στη διατήρηση του νέου πρασινίσµατος; Η απάντηση είναι θετική µε βάση τα όσα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, ωστόσο ούτε εδώ έχει υπάρξει κάποια ξεκάθαρη τοποθέτηση από πλευράς αρµοδίων αρχών.

 Το application και το Κοµφούζιο

Στο Κοµφούζιο τώρα, τον περασµένη Γενάρη έληξαν οι δεσµεύσεις των 1.538 δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 10.1.8 «Κοµφούζιο», ενώ οι 3.037 ενταγµένοι της 2ης πρόσκλησης, τελειώνουν φέτος την 31η Μαρτίου µε τις υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτούς, εφόσον διατηρούν τη συγκεκριµένη µέθοδο φυτοπροστασίας στα αγροτεµάχιά τους, δεν θα υπάρξει νέα πρόσκληση στo πλαίσιo της νέας ΚΑΠ. Αντίθετα, θα πρέπει να αναζητήσουν τις σχετικές ενισχύσεις από το νέο πρασίνισµα (οικολογικά προγράµµατα) µέσω του ΟΣ∆Ε, ωστόσο µόνο εύκολη δεν θα είναι η διαδικασία. Ο λόγος είναι πως οι αρµόδιες αρχές έχουν «δέσει» αυτές τις δεσµεύσεις µε τη χρήση της ψηφιακής εφαρµογής (application) από µεριάς παραγωγού η οποία θα πιστοποιεί µεταξύ άλλων τη συγκεκριµένη δέσµευση. Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν πως υπάρχουν πλέον σκέψεις από το ΥΠΑΑΤ -για φέτος τουλάχιστον- να παρακαµφθεί η χρήση application από τους αγρότες και για το Κοµφούζιο, αλλά και για άλλες επιδοτήσεις από το νέο πρασίνισµα όπως είναι το πριµ ειδικής θρέψης, τα θερινά κλαδέµατα κ.λπ.  Ούτως ή άλλως, προς το παρόν, καµία τέτοια εφαρµογή δεν έχει πιστοποιηθεί για αυτή τη χρήση από τις αρµόδιες αρχές, κάτι όµως που δεν αποκλείεται να γίνει. Οι 2.056 δικαιούχοι της 3ης πρόσκλησης των οποίων οι δεσµεύσεις λήγουν την 31η Μαρτίου 2025 θα συνεχίζουν να λαµβάνουν την αντίστοιχη πληρωµή από το ΠΑΑ.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts