feta_2

Περίεργο και ανεξήγητο» χαρακτηρίζουν το γεγονός της αύξησης της παραγωγής φέτας το 2016 συντελεστές της αγοράς, τη στιγµή που η ελληνική παραγωγή φέτας για πολλά χρόνια παρέµενε σταθερή στα ίδια επίπεδα. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ, το 2016, η παραγωγή φέτας έφτασε στους 115.078 τόνους, ενώ τις προηγούµενες χρονιές η παραγωγή δεν ξεπερνούσε τους 100.000 τόνους .

Οι ίδιοι κύκλοι της αγοράς επισηµαίνενουν, µάλιστα, ότι µία σύγκριση µε τα στοιχεία της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος από τις ελληνικές κτηνοτροφικές µονάδες το 2016, θα εξηγούσε το «ανεξήγητο» και θα έδειχνε τι ακριβώς συµβαίνει στον τοµέα του αιγοπρόβειου γάλακτος. Η συστηµατική λειτουργεία  του ελεγκτικού µηχανισµού θα µπορούσε να εντοπίσει ενδεχόµενες εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτος, το οποίο στη συνέχεια καταλήγει στην παραγωγή γαλακτοκοµικών, τακτική παράνοµη, που βάζει σε κίνδυνο την αξιοπιστία του προϊόντος και φυσικά υπονοµεύει το εισόδηµα των παραγωγών.

 

Μειωµένες τιµές 

Όσον αφορά στις µειωµένες τιµές στο αιγοπρόβειο για τους παραγωγούς, ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προΐόντων), Χρήστος Αποστολόπουλος, θεωρεί ότι πρόκειται για παρενέργεια των κακών χειρισµών που έχουν γίνει σε σχέση µε το εθνικό µας προϊόν από όλους, µε αποτέλεσµα η φέτα να µην κοστίζει όσο αξίζει. «Αντιλαµβάνοµαι ότι οι χαµηλές τιµές είναι ένα σοβαρό πλήγµα για τους κτηνοτρόφους, που δύσκολα καταφέρνουν να βγάλουν τα έξοδά τους ή και να επιβιώσουν, όταν η τιµή µειωθεί έστω και ελάχιστα λεπτά. Όµως, πρέπει να ξεφύγουµε από αυτή τη συζήτηση, όχι να αγνοήσουµε το εισόδηµα του παραγωγού, αλλά να δούµε τη µεγάλη εικόνα. Να σταµατήσουµε να µιλάµε για λεπτά και να µιλήσουµε για ευρώ», τονίζει.

 

Φέτα

Φέτος, για πρώτη φορά, σηµειώθηκε αύξηση των εξαγωγών φέτας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΕΒΓΑΠ, 52.000 τόνοι φέτας οδηγήθηκαν σε εξαγωγές, όταν τα προηγούµενα χρόνια δεν ξεπερνούσαν τους 30.000 τόνους. Το γεγονός µοιάζει ευοίωνο, ωστόσο όπως συχνά αναφέρουν φορείς των εξαγωγέων σηµασία δεν έχει µόνο η ποσότητα, αλλά και η τιµή. Και η µέση τιµή εξαγωγής της ελληνικής φέτας είναι πολύ χαµηλή, στα 5,9 ευρώ το κιλό. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν βίαια, επειδή µειώθηκε η εσωτερική ζήτηση και υπήρχε ανάγκη να διοχετευτεί κάπου το προϊόν. Η αύξηση των εξαγωγών δεν είναι αποτέλεσµα συστηµατικής δουλειάς στο εξωτερικό, ώστε το προϊόν να κερδίσει υπεραξία.
«Ο σκοπός είναι να καταφέρουµε να δώσουµε υπεραξία στο προϊόν να δείξουµε τι κρύβεται πίσω από ένα κιλό φέτα, την παράδοση, την ιστορία. Έτσι, το προϊόν θα σταµατήσει να δέχεται ανταγωνισµό στο ζήτηµα της τιµής από φθηνές αποµιµήσεις. «Όταν αυξηθεί η τιµή πώλησης της φέτας, τότε και ο κτηνοτρόφος θα πάρει καλύτερη τιµή», καταλήγουν.

 

Εισαγωγές 

Όσον αφορά στις καταγγελίες για εισαγωγές γάλακτος και βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν ξένο γάλα αντί για το ελληνικό στην παραγωγή φέτας, βάζοντας σε κίνδυνο τον χαρακτηρισµό ΠΟΠ, ξεγελώντας τους καταναλωτές και ασκώντας αθέµιτο ανταγωνισµό, ο κ. Αποστολόπουλος είναι κατηγορηµατικός: «Κανένας ελεγκτικός µηχανισµός δεν υπάρχει περίπτωση να σταµατήσει όλες τις περιπτώσεις νοθείας και παρανοµίας, εφόσον το κέρδος για όποιον εξαπατήσει την αγορά και τον καταναλωτή είναι µεγαλύτερο από το ενδεχόµενο πρόστιµο.
Δεν έχει κανένα νόηµα να βάζεις πρόστιµο 1.000 ευρώ σε κάποιον που παρανοµώντας θα κερδίσει τα δεκαπλάσια. Θα πληρώσει το πρόστιµο και θα συνεχίσει την ίδια τακτική. Η µόνη λύση είναι οι κυρώσεις να είναι τόσο µεγάλες, που κανένας να µην τολµά καν να σκεφτεί να παρανοµήσει. Όποιος χρησιµοποιήσει ξένο γάλα στη φέτα, να του αφαιρείται η άδεια παρασκευής του προϊόντος δια παντός. Δύο τέτοιες κυρώσεις και δεν θα τολµήσει κανένας να νοθεύσει τη φέτα. Όπως λέει η λαϊκή σοφία: Ο φόβος φυλάει τα έρηµα», καταλήγει.

 

Τάκης Πεβερέτος : Γίνεται ανεξέλεγκτη εισαγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος από Σαρδηνία, Ρουµανία, Αλβανία, Σκόπια

«Έχουµε ζητήσει να πραγµατοποιούνται έλεγχοι στα σύνορα, ανάλογοι µε αυτούς που γίνονται στις εισαγωγές ζώντων ζώων, αλλά οµιλούµε µη ακουόµενοι. Ο κάθε επιχειρηµατίας δηλώνει ό,τι θέλει. Το 2016 φαίνεται ότι η ελληνική παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος αυξήθηκε κατά 65.000 τόνους, σε σχέση µε το 2015. Πώς γίνεται να συµβαίνει αυτό, όταν πέθαναν ένα εκατοµµύριο ζώα πέρυσι από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό; Το αποτέλεσµα των εισαγωγών είναι ότι πιέζεται η αγορά και πέφτουν οι τιµές του παραγωγού. Παράλληλα, όµως, ορισµένοι διαθέτουν σε απαράδεκτα χαµηλές τιµές φέτα και στην αγορά του εξωτερικού, όπως π.χ. στην Αγγλία, που πωλείται φέτα µε 4,30 το κιλό. Με αυτές τις συνθήκες, θα έχουµε πληθώρα αποχωρήσεων κτηνοτρόφων».

 

Σε αρνητική τροχιά η ορεινή κτηνοτροφία της Στερεάς

H ορεινή κτηνοτροφία της Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε μια συνεχή φθίνουσα πορεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αιγοπροβατοτροφία της Ευρυτανίας. Από τις 1289 περίπου κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σήμερα έχουν απομείνει περίπου 650 με γερασμένους κτηνοτρόφους οι οποίοι τα επόμενα χρόνια θα εγκαταλείψουν και αυτοί τον κλάδο. Το ίδιο συμβαίνει και στη γειτονική Φωκίδα όπου πάνω από το 50% των κτηνοτρόφων έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα.

Ο ρόλος των κτηνοτρόφων των ορεινών περιοχών είναι σημαντικός για κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους. Είναι σαφές ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γαλακτοκομικών προϊόντων θα περιοριστούν σημαντικά και θα επέλθει περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι κτηνοτροφικές μονάδες στις ημιορεινές και πεδινές περιοχές είναι κατά κύριο λόγο κλειστές, με όλα εκείνα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας αυτού του τύπου. Επιβάλλεται, λοιπόν, μια αλλαγή πολιτικής από την πολιτεία, που θα δίνει έμφαση στη στήριξη νέων ανθρώπων για την παραμονή τους στο επάγγελμα, με μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών μέτρων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτών των περιοχών κρύβεται πίσω από τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και κλιματικά τους χαρακτηριστικά, αφού αυτά εξασφαλίζουν μια τεράστια ποικιλότητα στη χλωρίδα τους. Μοναδικά αρωματικά φυτά, γαντζωμένα πάνω στα βράχια, δίνουν ξεχωριστό άρωμα στα γαλακτοκομικά προϊόντα και εξαιρετική γεύση στα κρέατα.

 

Πιερία: Σε μαρασμό οδηγείται η αιγοπροβατοτροφία

Σε δεινή κατάσταση βρίσκονται οι αιγοπροβατοτρόφοι του Νομού Πιερίας. «Ο κλάδος οδηγείται σε μαρασμό και συρρικνώνεται, ενώ η κατάσταση φέτος θα είναι ακόμη χειρότερη», δηλώνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κτηνοτρόφων «Αιγοπροβατοτρόφοι Πιερίας», Κωνσταντίνος Ανθόπουλος. «Μιλάμε για νέα ΚΑΠ, για ιστορικά δικαιώματα και εκατομμύρια ζώα στην Ελλάδα, τα οποία όμως σήμερα δεν υπάρχουν, για αυτό προτείναμε στο υπουργείο τη σύνδεση των αγροτικών ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγή». Από τα σημαντικότερα προβλήματα, κατά τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού, είναι το ισοζύγιο γάλακτος, το οποίο, όπως λέει, δεν μπορεί να τηρηθεί στη χώρα μας, καθώς οι εισαγωγές και οι παράνομες ελληνοποιήσεις οργιάζουν. «Από πέρσι μπήκε και η Σαρδηνία στο παιχνίδι και το γάλα έρχεται σε πολύ χαμηλές τιμές», επισημαίνει και προτείνει τη συνεργασία όλων των κτηνοτρόφων, με τη δημιουργία ενός πανελλαδικού οργάνου από πραγματικούς κτηνοτρόφους, όπως λέει χαρακτηριστικά, που γνωρίζει τα προβλήματα και ο οποίος θα αντιμετωπίζει συλλογικά τα ζητήματα και θα διαπραγματεύεται επίσης συλλογικά. «Έχουμε καταθέσει επανειλημμένα προτάσεις αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση από πουθενά», καταλήγει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού.

 

Η μείωση των τιμών καταστρέφει τους κτηνοτρόφους

Για καταστροφή του κλάδου τους, με αφορμή τις μειώσεις στις τιμές του αιγοπρόβειου γάλακτος που χρησιμοποιείται στο σύνολο του για την παρασκευή φέτας, κάνουν λόγο με επιστολή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «οι αθρόες εισαγωγές πρόβειου γάλακτος που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φέτας έχουν αυξήσει τη διάθεση της φέτας, με αποτέλεσμα τη συμπίεση των τιμών τόσο στη φέτα όσο και στο ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα. Η παντελής έλλειψη ελέγχων από τον ΕΛΓΟ έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα», αναφέρει η ανακοίνωση.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Recommended Posts