Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να υιοθετήσουν νέα εργαλεία, εύκολα στην εφαρμογή και να δώσουν αποζημίωση στους πληγέντες αγρότες εξασφαλίζοντας τους το διαφυγόν εισόδημα λόγω της πανδημίας,

τόνισαν μεταξύ άλλων οι ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου, κατά την διάρκεια ανταλλαγής απόψεων με τον Επίτροπο Γεωργίας κ. Mr Janusz Wojciechowski την Τετάρτη 15 Απριλίου.

Στα πλαίσια αυτά πρότειναν την χρήση του άρθρου 31 του Καν. Αγροτικής Ανάπτυξης, που αυτή τη στιγμή αφορά πληρωμές αγροτών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

Επίσης, όπως ενημέρωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ανάληψη δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στον αγροδιατροφικό τομέα, επισημαίνοντας τα εξής:

-Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την μετακίνηση των εποχικών εργαζομένων είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να αναληφθεί συντονισμένη Ευρωπαϊκή δράση ώστε οι αγρότες να μπορούν να εξασφαλίζουν ασφαλείς χώρους εργασίας για την προστασία όλων των εργαζομένων από τον ιό.

-Πρέπει να ληφθούν στοχευμένα μέτρα αγοράς, που υπάρχουν στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), όπως η ενεργοποίηση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση και η χρήση μέτρων που διευκολύνουν την προσαρμογή της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς.

-Ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των διαταραχών της αγοράς όπως προβλέπεται στα άρθρα 219, 221 και 222 της ΚΟΑ.

-Στον τομέα των οπωροκηπευτικών απαιτείται ευελιξία στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

-Άμεση χρήση των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων στον υποτομέα 2 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και εφόσον γίνει αυτό χρήση του αποθεματικού κρίσης μέσω του οποίου η Επιτροπή μπορεί να διαθέσει 478 εκ. € μετά από έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι η χρήση του αποθεματικού κρίσης σημαίνει λιγότερα χρήματα για τις άμεσες ενισχύσεις, γι΄ αυτό παροτρύνεται η Επιτροπή να δώσει υψηλή προτεραιότητα στη διάθεση πόρων εκτός του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

-Η ευελιξία που έχει δώσει η Επιτροπή στη διαχείριση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) δεν είναι αρκετή. Τα ΠΑΑ πρέπει να υιοθετήσουν νέα εργαλεία, εύκολα στην εφαρμογή και να δώσουν αποζημίωση στους πληγέντες αγρότες εξασφαλίζοντας τους το διαφυγόν εισόδημα λόγω της πανδημίας. Προτείνεται η χρήση του άρθρου 31 του Καν. Αγροτικής Ανάπτυξης, που αυτή τη στιγμή αφορά πληρωμές αγροτών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου https://www.agro24.gr

Recommended Posts