τρακτέρ

Με την με αριθμό 4404/11.9.2019 υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3494/Β/18.9.2019, καθορίζονται τα τεκμαρτά εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες βάσει των οποίων, μεταξύ άλλων, υπολογίζεται και η ιδιότητα του ενεργού αγρότη.

Αναλυτικότερα, το τεκμαρτό γεωργικό εισόδημα ανά είδος καλλιεργούμενης γης ή ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου ή ανά άλλη μονάδα καθορίζεται βλασει των παρακάτω:

Για την φυτική παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας η μέση τιμή σε € /Ha έχει ως εξής:

1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 351,60

2 ΒΡΩΜΗ-ΣΙΚΑΛΗ 156,20

3 ΚΡΙΘΑΡΙ 181,40

4 ΡΥΖΙ 462,00

5 ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 200,00

6 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 372,50

7 ΒΙΚΟΣ 211,60

8 ΚΟΦΤΟΛΙΒΑΔΑ 76,60

9 ΜΗΔΙΚΗ ΣΑΝΟΣ 544,10

10 ΜΗΔΙΚΗ ΣΠΟΡΟΣ 668,60

11 ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΓΙΑ ΧΟΡΤΟ 166,30

12 ΚΟΥΚΙΑ 241,80

13 ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΑΚΗ 483,60

14 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 111,47

15 ΛΟΙΠΑ ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 420,20

16 ΑΡΑΧΙΔΑ 608,30

17 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 125,95

18 ΒΑΜΒΑΚΙ 519,40

 

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agro24.gr

Recommended Posts