λιπάσματα, λίπανσης

Ανάµεσα σε δύο σενάρια παίζει η αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης των Ελλήνων αγροτών για το 2020, καθώς αναµένονται οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ, που θα καθορίσει και το οριστικό ποσό των φετινών πληρωµών.

Το πρώτο σενάριο, είναι να µείνει σταθερή η αξία των δικαιωµάτων, µε βάση το ποσό του 2019. Το σενάριο αυτό παίζει µόνο εάν περάσει η πρόταση της Κοµισιόν και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, που λέει συγκεκριµένα ότι «Τα κράτη µέλη µπορούν να συγκλίνουν περαιτέρω προς έναν εθνικό ή περιφερειακό µέσο όρο µετά το 2019 αντί να υιοθετήσουν ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσοστό ή να διατηρήσουν την αξία των δικαιωµάτων στο επίπεδο του 2019». ∆ηλαδή, είναι προαιρετική η εσωτερική σύγκλιση.

Το δεύτερο σενάριο, είναι να συνεχιστεί η εσωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων και για φέτος. Άρα, οι αγρότες που έχουν αξία δικαιωµάτων κάτω από τον περιφερειακό µέσο όρο (απόκλιση άνω του 10%) θα δουν αύξηση στη βασική ενίσχυση και όσοι έχουν αξία πάνω από το µέσο όρο (απόκλιση από 100% και πάνω), θα υποστούν µείωση. Υπενθυµίζεται ότι ο περιφερειακός µέσος όρος για το 2019 στην αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης έχει ως εξής:

Βοσκοτόπια: 21,5 ευρώ το στρέµµα

Αροτραίες: 27,9 ευρώ το στρέµµα

∆ενδρώδεις: 34,4 ευρώ το στρέµµα

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts