Αίτηση για ανανέωση άδειας Διάθεσής Βιοκαυσίμων

 

Κατατέθηκε στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GF ENERGY ABEE» που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56, Τ.Κ.151 25, Μαρούσι, ν. Αττικής, με ΑΦΜ 998806410 /ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για ανανέωση της υπ΄αριθ. Δ2/Α/Φ.10/422/20.11.2013 άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, που κατέχει και η οποία έλαβε αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/28544/780/17.03.2023.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ της ΓΓ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Μεσογείων 119 – ΤΚ 10192 – ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ:2131513893) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει.

Recommended Posts