πληρωμή, λεφτά, χρήματα, αποζημιώσεις

Το συγκεκριµένο εργαλείο βασίζεται στο γεγονός ότι οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί είναι απρόθυµοι να χρηµατοδοτήσουν επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν πιστωτικό ιστορικό και ρευστοποιήσιµες εξασφαλίσεις, ακόµη και αν η ζητούµενη χρηµατοδότηση είναι χαµηλή.

Για να καλυφθεί αυτή η αδυναµία, το ΠΑΑ µε τους µεταβατικούς πόρους 2021-2022 θα χρηµατοδοτήσει περίπου το ήµισυ κάθε δανείου (40-60%) ώστε να δώσει κίνητρο στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να παρέχουν δάνεια µε επιτόκιο σχεδόν στο µισό του εµπορικού επιτοκίου και µε ελάχιστες έως καθόλου εξασφαλίσεις.

∆ύσκολη η ενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση του εργαλείου αυτού, την οποία έχει προαναγγείλει µέσω της Agrenda (10/4) σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόµου, πάντως, µόνο εύκολη δεν είναι.

Πρώτα θα πρέπει να βρεθεί ο φορέας διαχείρισης του εργαλείου, µε τα σενάρια που παίζουν, να αφορούν ανάθεση είτε στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ή στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.

∆εύτερον, µετά, ο φορέας διαχείρισης θα πρέπει να διαπραγµατευτεί µε τις τράπεζες για τα κύρια στοιχεία του εργαλείου µικροπίστωσης, το προφίλ των δικαιούχων-αγροτών και τα οφέλη που θα έχουν (ύψος επιτοκίου, εξασφαλίσεων κ.λπ).

Τρίτον, στη συνέχεια ακολουθεί η πρόσκληση για συµµετοχή στο εργαλείο µικροπίστωσης των τραπεζών.
Τέταρτον, απαιτείται η υπογραφεί των συµβάσεων µεταξύ τραπεζών και φορέα διαχείρισης και τέλος, πέµπτον, η κάθε τράπεζα βγάζει στην αγορά το προϊόν της για εγγυηµένα δάνεια έως 25.000 ευρώ.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο : https://www.agronews.gr

Recommended Posts