Την ανάγκη διευκρίνισης αν τα ποσά του Μέτρου 21 για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών, οδηγούν σε μετάταξη σε κανονικό καθεστώς, αγρότες του ειδικού καθεστώτος, και μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης μεταβολών μετατάξεων για το τρέχον έτος έως την 31/3/2021, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Αναλυτικότερα, σε σχετική επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, και τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κ. Γεώργιο Πιτσιλή, αναφέρουν τα εξής:

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 – 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

Προς

Τον Υφυπουργό Οικονομικών

κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 166

Θέμα: Ανάγκη διευκρίνισης αν τα ποσά του Μέτρου 21 για τη στήριξη των αγροτών, οδηγούν σε μετάταξη σε κανονικό καθεστώς, αγρότες του ειδικού καθεστώτος, και μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης μεταβολών μετατάξεων έως την 31/3/2021

Αξιότιμε κ. Υπουργέ και κ. Διοικητά,

Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000 ισχύει από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών.

Περαιτέρω σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000, σχετικά με την ένταξη στο κανονικό καθεστώς των αγροτών υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή μεταβολών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄170).

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2020, για λόγους Covid-19 δόθηκαν ποσά ενισχύσεων στους αγρότες που αφορούν το Μέτρο 21, τα οποία οδήγησαν σε υπέρβαση των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, υποχρεώνοντας σε μετάταξη στο κανονικό καθεστώς αρκετούς αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Δεν είναι, όμως, ξεκάθαρο αν τα ποσά του Μέτρου 21 αφορούν ενίσχυση ή αποζημίωση, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακυρωθούν μεταγενέστερα μετατάξεις που έχουν ήδη υποβληθεί, με σχετική απόφασή σας.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των μετατάξεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του 4174/2013 είναι η 01/2/2021.

Η διάταξη η οποία κατατέθηκε στην βουλή με το υπ. Αριθμ. 34 άρθρο σχετικά με την υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης μεταβολής της μετάταξης την 31/3/2021, αλλά αναφέρεται στα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts