Τη συμπληρωματική κατανομή ποσού 1.118.544 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της δακοκτονίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητεί ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με επιστολή που απευθύνει προς τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα.

“Η συμπληρωματική κατανομή κρίνεται απαραίτητη διότι πιθανή μη ολοκλήρωση του προγράμματος δακοκτονίας, ιδιαιτέρως με τη μειωμένη δυνατότητα εκτέλεσης των απαιτούμενων ψεκασμών εξ αιτίας της έλλειψης πόρων, θα οδηγήσει σε σοβαρή ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση της παραγωγής και θα επιφέρει τεράστια οικονομική ζημία στους ελαιοπαραγωγούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην οικονομία της περιοχής. Σ? αυτή την περίπτωση, ουσιαστικά θ? οδηγήσει σε απαξίωση και του ποσού που θα έχει μέχρι εκείνη την στιγ?ή διατεθεί”, τονίζει ο περιφερειάρχης. Και συνεχίζει:

“Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί την σημαντικότερη ελαιοπαραγωγική περιοχή της χώρας εξ αιτίας, α) της ποσότητας των παραγόμενων ελαιοκομικών προϊόντων, β) του πλήθους των ποικιλιών που καλλιεργούνται, γ) των χαρακτηριστικών τύπων ?ικροκλί?ατος που επικρατεί στην περιοχή, δ) του πλήθους προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές) που παράγονται στην περιοχή και ε) της εξαιρετικά υψηλής ποιότητας των παραγο?ένων προϊόντων, τόσο των ελαιολάδων όσο και των βρώσιμων ελιών”.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts