Σε φάση προετοιµασίας για τους φακέλους και τα επιχειρηµατικά τους σχέδια έχουν µπει για τα καλά οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες (29 Οκτωβρίου οι αιτήσεις).

Προς το παρόν όπως αναφέρουν µεγάλα µελετητικά γραφεία στην Agrenda, σε πρώτη φάση οι περισσότεροι που έκαναν ΟΣ∆Ε ώστε να µπορέσουν να µπουν στην προκήρυξη, φαίνεται πως τελικά θα προχωρήσουν µε την αίτηση. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει να εκφράζεται κάποιος προβληµατισµός ως προς την ετήσια δέσµευση τζίρου (50% της Τυπικής Απόδοσης ένταξης), κυρίως όσον αφορά τους υποψήφιους µε νέες πολυετείς φυτεύσεις.

Αυτοί, θα δυσκολευτούν για κάποια χρόνια να δηλώσουν στο Ε3 τον τζίρο που απαιτείται όσο τα δέντρα τους είναι µη παραγωγικά, δέσµευση που ενέχει τον κίνδυνο απένταξης από το Μέτρο εφόσον δεν καλυφθεί. Ως προς αυτή τη δέσµευση, παρότι η προκήρυξη δεν θέτει εξαιρέσεις, δεν αποκλείεται κάποια τροποποίηση µε ειδική µνεία για περιπτώσεις µε νεοφυτεµένο φυτικό κεφάλαιο.

Σηµειώνεται εδώ πως για να πιάσουν το κριτήριο της παραγωγικής δυναµικότητας, οι περισσότεροι υποψήφιοι προσπάθησαν να πιάσουν Τυπικές Αποδόσεις ένταξης άνω των 20.000-25.000 ευρώ (συν 10 µόρια), κάτι που σηµαίνει ότι ετησίως ο τζίρος δεν πρέπει να πέφτει κάτω από τα 10.000-12.500 ευρώ. 

Γι’ αυτό το ενδεχόµενο, έµπειρος µελετητής αναφέρει πως κάποιοι που ήθελαν να µπουν στο Μέτρο µε νεοφυτεµένα δέντρα, τελικά εφόσον είχαν τη δυνατότητα, πήραν µε γονική παροχή παραγωγικά δέντρα, ώστε να είναι σε θέση να δικαιολογούν τους τζίρους. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η ιστορία µε τα έσοδα έχει να κάνει και µε τους δείκτες Τυπικής Απόδοσης, οι οποίοι θεωρούνται εκτός πραγµατικότητας, ενώ το γεγονός ότι οι στρεµµατικές αποδόσεις µετριούνται οριζόντια χωρίς διαχωρισµούς ανά Περιφέρεια, δεν βοηθά στη σωστή διαχείριση του προγράµµατος.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agronews.gr

Recommended Posts