Εμπειρία, υποδομές και δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων με θετικό παραγωγικό αντίκτυπο έχει δείξει ότι διαθέτει ο κλάδος της αγροδιατροφής στην Ελλάδα.

Οι πόροι από το Ταµείο Ανάκαµψης των 750 δισ., συνεπάγονται για στη χώρα µια ευκαιρία 1,4 δις ευρώ (από τα συνολικά 32 δισ. στο σύνολο που αναλογούν στην Ελλάδα), ώστε ο αγροτικός τοµέας να ωφεληθεί και να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στη µετέπειτα αναπτυξιακή επιστροφή της οικονοµίας.

Το ταµείο είναι ζήτηµα εβδοµάδων να καθοριστεί µε προοπτική εφαρµογής των προγραµµάτων του ήδη από τις αρχές του 2021, όπως τόνισε την περασµένη Τετάρτη ο Επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων, Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος µάλιστα διαβεβαίωσε πως τα κεφάλαια που θα διατεθούν στην Ελλάδα µέσω αυτού δεν θα συνεπάγονται νέα προαπαιτούµενα. Είναι ένα χρηµατοδοτικό πακέτο µε ειδικούς όρους, και µε το οποίο η χώρα καλείται να καλύψει το τεράστιο έλλειµµα σε παραγωγικότητα που βαραίνει την οικονοµία, µε στελέχη της Κοµισιόν να προειδοποιούν για τη δυσκολία απορρόφησης των κονδυλίων.

Εφόσον πράγµατι αυτό είναι το ζητούµενο, ο αγροτικός κλάδος ενδείκνυται στην Ελλάδα για την εφαρµογή τέτοιου τύπου ειδικών χρηµατοδοτικών γραµµών, δεδοµένου ότι έχουν ωριµάσει οι προσπάθειες επιχειρήσεων και µονάδων που αυξάνουν την αξία της αγροτικής παραγωγής και πλέον ο κλάδος γνωρίζει µε ακρίβεια τι χρειάζεται, πού θα το βρει και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να υλοποιήσει ένα πλήρως τεκµηριωµένο business plan. Τέτοια παραδείγµατα επιχειρήσεων εντοπίζονται τόσο σε επίπεδο καθετοποιηµένων αγροτικών εκµεταλλεύσεων, όσο και στη µεταποίηση στον τοµέα των premium προϊόντων από µικρότερα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα που πλέον θέλουν να µεγεθυνθούν. Τέτοιες περιπτώσεις µπορούν να φέρουν άµεσα αποτελέσµατα στην αγροτική οικονοµία της Ελλάδας και αξίζει να ωφεληθούν από τις προσπάθειες που γίνονται στην ΕΕ για επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας.

Έχει αξία να σηµειωθεί πως η απορρόφηση των 32 δις, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Τα χρήµατα για κάθε κράτος δεν είναι «κλειδωµένα» και συνεπώς όποιο έχει αστοχίες ή καθυστερήσεις στα προγράµµατα που θα υποβληθούν κιόλας από τον Οκτώβριο θα χάσει µέρος ή και το σύνολο των κονδυλίων. Τα µεγάλα έργα υποδοµών που θα µπορούσαν να απορροφήσουν  σηµαντικό µερίδιο των κονδυλίων, λίγο έως πολύ έχουν ολοκληρωθεί στην Ελλάδα. Αυτό που µένει, δεδοµένου ότι η χώρα δεν είχε ποτέ αναπτύξει τις υπόλοιπες «επίκαιρες» βιοµηχανίες της τεχνολογίας ή της ηλεκτροκίνησης, είναι να αναπτυχθεί ουσιαστικά και µε σύγχρονους όρους η πρωτογενής παραγωγή.

Άλλωστε η εκταµίευση χρηµάτων από κάθε κράτος προϋποθέτει την έγκριση συµβατότητας του προγράµµατος του µε τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Επιτροπή και οµολογουµένως το τελευταίο εξάµηνο ο τοµέας της αγροδιατροφής έχει αποκτήσει σηµαντική βαρύτητα στα σχέδια για το πράσινο µέλλον της ΕΕ που γίνονται στις Βρυξέλλες. Πράγµατι η χώρα έχει δουλέψει αρκετά στο κοµµάτι αυτό. Εδώ θα έπρεπε να προστεθεί και η ανάγκη της ελληνικής οικονοµίας να διαµορφωθούν και  ενισχυθούν βιοµηχανίες και κλάδοι πέραν του τουρισµού, στον οποίο φαίνεται πως όλες οι κυβερνήσεις την τελευταία εικοσαετία έχουν ποντάρει τα πάντα.

Σηµειώνεται δε πως η τάση διαµόρφωσης αγροτικών πολιτικών όπως τις προβάλλει ο ΟΟΣΑ καλεί σε µια αποµάκρυνση από την επιδοµατική λογική στην αναπτυξιακή. Σε αυτό το πνεύµα η Κοµισιόν έχουν ήδη υποδείξει πως η υπόθεση αγροδιατροφή πρέπει να συγκαταλεχθεί στους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας που θα έχουν πρόσβαση στο Ταµείο Ανάκαµψης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts