Για το έτος 2020 προκύπτει ότι για κάθε νέο γεωργό στη χώρα μας κάτω των 39 ετών αντιστοιχούν εννέα (9) μεγαλύτερης ηλικίας γεωργοί  άνω των 65 ετών.

 

Του Νικόλαου Μπούσιου,

Γεωπόνος με ειδικότητα Γεωργικής Οικονομίας, ΓΠΑ

Msc  στα Οικονομικά της Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης, M.A.I.Ch.

Msc στις Οικονομικές & Ευρωπαϊκές Σπουδές, ΟΠΑ

Για κάθε νέο γεωργό στην Ελλάδα κάτω των 39 ετών υπάρχουν εννέα  μεγαλύτερης ηλικίας γεωργοί άνω των 65 ετών, ενώ αντίστοιχα στη Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο πέντε

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και Εθνικές πολιτικές για τους νέους γεωργούς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους – μέλους

Το βάρος της μετάβασης στην αυριανή ψηφιακή, ανθεκτική και ανταγωνιστική γεωργία  πέφτει στη νέα γενιά γεωργών  οι οποίοι παρά τις  διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής γεωργίας την αβεβαιότητα λόγω καιρικών συνθηκών, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη βιολογική θεμελίωση της γεωργίας, των κινδύνων της αγοράς  και το χαμηλό επίπεδο συνεταιριστικής οργάνωσης καλούνται  να λειτουργήσουν ως επιχειρηματίες.

Ποια είναι όμως η κατάσταση στην ελληνική και ευρωπαϊκή γεωργία ως προς την ηλικιακή ανανέωση των διαχειριστών/ ιδιοκτητών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων;

Για τη διερεύνηση του ερωτήματος διακρίνουμε τρεις ηλικιακές κλάσεις :

  • γεωργοί έως 39 έτη οι οποίοι αποτελούν τους νεότερης ηλικίας γεωργούς
  • γεωργοί από 40 έτη έως 54 έτη οι οποίοι αποτελούν τους μέσης ηλικίας γεωργούς και
  • γεωργοί από 55 έτη και άνω οι οποίοι αποτελούν τους μεγαλύτερης ηλικίας γεωργούς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts