sheep,πρόβατα, κτηνοτροφία

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ. Β΄/04-05-2016) Απόφασης του Υπ. ΑΑΤ περί «Εφαρµογής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» του ΠΑΑ 2014−2020», όπως ισχύει, και λαµβάνοντας υπόψη την εγκεκριµένη 4η Τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, προτίθεται να προκηρύξει το εν λόγω Μέτρο για το έτος 2019 .

Οι αιτήσεις στήριξης/πληρωµής των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθούν µέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019 (έτος δέσµευσης-πληρωµής).

1. ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως περιγράφονται παρακάτω καλούνται, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υποµέτρων 13. 1, 13. 2 και 13. 3 του Μέτρου 13.

α) Υποµέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές. Το υποµέτρο εφαρµόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως ορεινές µε βάση την Οδηγία του Συµβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

β) Υποµέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών.

βα) Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιµατολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασµό τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 µετά την νέα οριοθέτηση.

ββ) Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές παρέµβασης εκτός των περιοχών α), γ) και βα) οι οποίες ήταν επιλέξιµες (βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σηµείο ii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005), κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 (περιοχές που εντάσσονταν στο Υποµέτρο 13.2 πριν τη νέα οριοθέτηση).

γ) Υποµέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών. Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές µε ειδικούς περιορισµούς, παραµεθόριες και νησιωτικές περιοχές, όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η µη εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 µετά την νέα οριοθέτηση.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

Recommended Posts