σταρι

Με απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία αφορά τη «συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφασης «Τακτοποίηση λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας Χορήγηση Στοιχείων Αγροτεμαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ» η οποία υπογράφηκε στις 2/6/2021, η ΑΑΔΕ ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ιδιόκτητα αλλά και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια τα εξής:

-Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

-Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)

-Έτος

Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ, μεταξύ άλλων,αναφέρει πως επιστρέφει στον ΟΠΕΚΕΠΕ την λίστα αγροτεμαχίων με τα εξής στοιχεία:

– ΑΤΑΚ

– Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

-ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

– ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts