Ξεκίνησε από την Τετάρτη 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με στόχο να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις,

συμπεριλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, για δάνεια κεφαλαίου κίνησης το ύψος των όποιων αναμένεται μαζί με τη μόχλευση των τραπεζών να ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis

Συμμετοχή στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν δεκατρείς τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι και συγκεκριμένα οι : Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank και οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. «Το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση του Covid-19 είναι έτοιμο και δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ένα έργο που κανονικά θα έπρεπε να μας πάρει πάνω από 8 – 12 μήνες, ετοιμάστηκε σε 60 μέρες. Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να λάβουν δάνειο με 80% εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα μπορούν να επισκεφθούν την Τράπεζα της αρεσκείας τους και να κάνουν αίτηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η Ελλάδα επανέρχεται σε πλήρη οικονομική δραστηριότητα».

Μέσω του Ταμείου θα δίνονται εγγυήσεις έως και 80% για κεφάλαια κίνησης μικρών μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων και θα αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 διάρκειας έως 5 έτη, με την εγγύηση να καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και όσων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του κάθε δανείου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει: ή το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019. (Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του), ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts