Βέβαιη θεωρείται από τους βαµβακοπαραγωγούς η ειδική ενίσχυση του βαµβακιού, ως αποτέλεσµα των πιέσεων που υφίσταται εδώ και µήνες η αγορά του προϊόντος λόγω των συνθηκών που δηµιουργεί η πανδηµία.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, να έχει διαβεβαιώσει τους βουλευτές που προέρχονται από περιοχές µε αναφορά στο προϊόν ότι παρακολουθεί εδώ και καιρό την κατάσταση στην αγορά του βαµβακιού και δεν είναι αντίθετος µε την ένταξη του προϊόντος ανάµεσα σ’ αυτά που έχουν επηρεασθεί αρνητικά από τον κορωνοϊό.

Η βούληση του υπουργού έχει µεταφερθεί στις τοπικές κοινωνίες και η συζήτηση τώρα είναι ποιος θα είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα προσεγγίσει το θέµα το υπουργείο και εν τέλει ποιο θα είναι τελικά το όφελος για τους παραγωγούς.

Αρχικά εξετάσθηκαν, τόσο η ενίσχυση στο κιλό όσο και η ενίσχυση στο στρέµµα. Απ’ ότι φαίνεται µάλλον προκρίνεται η ενίσχυση στο στρέµµα, όπως έγινε µε όλα τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης, παρά το γεγονός ότι στο βαµβάκι υπάρχει ο κίνδυνος να επιδοτηθούν και φυτείες οι οποίες δεν είναι παραγωγικές και εγκαθίστανται -ως γνωστόν- για τη συνδεδεµένη ενίσχυση.

Οι πληροφορίες πάντως θέλουν την ανακοίνωση των αποφάσεων να αργεί, έτσι ώστε να έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα των παραδόσεων βάµβακος στα εκκοκκιστήρια και να είναι σαφή τα παραστατικά που έχουν στα χέρια τους οι παραγωγοί. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται αρµοδίως, θα ισχύσουν όλες οι παράµετροι που ισχύουν και για τη συνδεδεµένη ενίσχυση, έτσι ώστε να αποφευχθούν… περιττές δαπάνες.

Eιδική µέριµνα θα υπάρξει βεβαίως για τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον τυφώνα Ιανό, όπως ισχύει άλλωστε κάθε φορά για τις καλλιέργειες µε µεγάλες ζηµιές που δηλώνονται στον ΕΛΓΑ και δικαιολογούν ειδική µεταχείριση.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, το επίπεδο της ενίσχυσης αναµένεται να κινείται σε ανάλογα επίπεδα µ’ αυτά που επιλέχθηκαν για άλλες καλλιέργειες οι οποίες έχουν τύχει ενίσχυσης και να είναι πιο κοντά στο µοντέλο που ακολουθήθηκε για τις ελαιοποιήσιµες ελιές, ακολουθώντας δηλαδή µια κλιµάκωση µε βάση τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις και κάποιο όριο στα στρέµµατα που θα στηριχθούν ανά παραγωγό.

Μ’ αυτή τη λογική, η ενηµέρωση που έχει στη διάθεσή της η εφηµερίδα Αgrenda κάνει λόγο για µια ενίσχυση που θα ξεκινάει από τα 40 ευρώ το στρέµµα και θα περιορίζεται στα 20 ευρώ για τους µεγάλους καλλιεργητές, δηλαδή θα κινείται σε ένα µέσο όρο περί τα 30 ευρώ το στρέµµα και µε ανώτατο όριο τα 600 στρέµµατα ανά παραγωγό.

Μεταφέρεται το Μέτρο 21 στη νέα χρονιά

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το θέµα να απασχόλησε ευρέως συνάντηση (Παρασκευή) της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου µε την ∆ιεπαγγελµατική του Βάµβακος, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κατάληξη.

Τα νέα θέλουν η ειδική ενίσχυση των βαµβακοκαλλιεργητών να προσεγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ και το ποσό να εξασφαλίζεται από τον ενδιάµεσο προϋπολογισµό του ΠΑΑ 1,2 δις ευρώ για την διετία 2021-2022. Άλλωστε, πριν από λίγµες µέρες η Ευρωπαϊκή Αρχή έδωσε τη δυνατότητα µεταφοράς του Μέτρου 21 για την πανδηµία και για το πρώτο εξάµηνο του 2021.

Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξει δέσµευση ποσού τουλάχιστον 24 εκατ. ευρώ το οποίο µαζί µε την εθνική συµµετοχή δύναται να καλύψει τη δαπάνη ύψους 60 εκατ. ευρώ που απαιτείται για την στήριξη των βαµβακοκαλλιεργητών µε τον τρόπο που περιγράφεται παραπλεύρως.

Συγκομίστε, πουλήστε και μετά βλέπουμε…

Σε παραινέσεις προς τους Έλληνες παραγωγούς να συγκοµίζουν και να διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα προχώρησε από βήµατος Βουλής ο Υπουργός Μάκης Βορίδης απαντώντας σε επίκαιρη στη Βουλή.

Ο κ. Βορίδης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, σηµείωσε πως το ζήτηµα των αδιάθετων προϊόντων καθώς και της τιµής τους παρακολουθείται στενά από τους φορείς του Υπουργείου και κάλεσε τους παραγωγούς να διαθέσουν τα προϊόντα τους, ακόµα και αν δεν βρίσκουν αγοραστές στις τιµές που επιθυµούν, προκειµένου να αποτυπωθεί η διαταραχή.

«Θέλω να είµαι σαφής και πολύ κατηγορηµατικός: είναι πολύ σηµαντικό ακόµα και αν οι παραγωγοί µας δεν βρίσκουν αγοραστές στις τιµές που θα επιθυµούσαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους γιατί έτσι έχουµε καταχώρηση της µειωµένης τιµής και έτσι έχουµε και καταχώρηση της κίνησης. Εάν δεν διατίθενται τότε δεν υπάρχει αυτή η καταχώρηση και δυσκολεύει εν συνεχεία τις αποτιµήσεις και τις εκτιµήσεις που έχουµε να κάνουµε εµείς» τόνισε ο Υπουργός.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts