«Αποτελεί μονόδρομο για τη χώρα μας η ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου, διότι είναι ο χώρος που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά για την έξοδο από την κρίση», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Αγροτική Παραγωγή, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου στη Λάρισα.