χωραφι

Τέλος υποβολών για τα Σχέδια Βελτίωσης,και ακολουθούν και άλλα προγράμματα. Το προσεχές διάστημα αναμένονται να τρέξουν  τα παρακάτω προγράμματα:

Μέτρο 6.3 Επιδότηση μικροκαλλιεργητών

Μέχρι τέλος της χρονιάς αναμένεται η προκήρυξη που επιδοτεί με 14.000€ μικροκαλλιεργητές.

Το πρόγραμμα αυτό θα αφορά μικροκαλλιεργητές έως 54 χρονών με μόνιμη κατοικία σε περιοχές κάτω των 5000 κατοίκων και με τυπική απόδοση από 5.000-7.999€ (π.χ. Οπωροφόρα παραγωγικά δέντρα λιγότερα  από 12 στρ.) με αναφορά το ΟΣΔΕ 2018 όπως δημοσιεύσαμε σε παλαιότερο άρθρο για να δώσουν προσοχή στο ΟΣΔΕ οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

Ένα άλλο Πρόγραμμα επίσης αναμένεται με τη νέα χρονιά αφού δεν ενσωματώθηκε με τα σχέδια Βελτίωσης αφορά τα αρδευτικά όπου θα επιδοτούνται με 300€/στρ. ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα άνω της 10ετίας αγροτεμάχια με σκοπό την αντικατάσταση αρδευτικών συστημάτων που θα πετυχαίνουν την εξοικονόμηση νερού.

Διαβάστε τη συνέχεια της είδησης στο www.agrocapital.gr

Recommended Posts