Στα πλαίσια του πρότζεκτ agROBOfood, το ρομποτικό και πιο ακριβές ψεκαστικό στην αγορά, το Ecorobotix ARA, συμμετέχει στην εφαρμογή ζιζανιοκτονίας με βιοελεγχόμενα προϊόντα, μια πρόκληση που αφορά σε τρεις τύπους εφαρμογών στα ζαραρότευτλα. Είναι τα προϊόντα αυτά η εναλλακτική και φιλική λύση στις ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας;

 

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρότζεκτ agROBOfood υποστήριξε τις δοκιμές στα πλαίσια του »Biospray Industrial Challenge» για την προσαρμογή της τεχνολογίας ψεκασμού εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας της Ecorobotix, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των εφαρμογών με προϊόντα βιοελεγχόμενα.

Τα βιοελεγχόμενα προϊόντα προέρχονται από φυσικά συστατικά και μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματική θεραπεία στην καλλιέργεια. Θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα, για να αποικοδομούνται πλήρως -μη παραμένοντας στο έδαφος και κατ΄επέκταση στι περιβάλλον- απαιτώντας λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή τους (μείωση του αποτυπώματος CO2).

Στόχευση σε μεμονωμένα φυτά

«Τα φυσικά ζιζανιοκτόνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία ζιζανίων, αλλά μπορούν επίσης να βλάψουν τις καλλιέργειες εάν ψεκαστούν ευρέως, να εφαρμοστούν όμως καλύτερα από έναν ψεκαστικό εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας που στοχεύει μεμονωμένα φυτά», λέει ο Steve Tanner, ηγετικό στέλεχος της Ecorobotix. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στη συμβατική όσο και στη βιολογική γεωργία. Ωστόσο, η επίσημη έγκριση αυτών των προϊόντων είναι ακόμη σε εξέλιξη για χρήση στη βιοκαλλιέργεια.

Τρεις εφαρμογές φροντίδας καλλιεργειών σε ζαχαρότευτλα

Το ζαχαρότευτλο επιλέχθηκε ως καλλιέργεια για τις δοκιμές, επειδή λίγα χημικά συνθετικά ζιζανιοκτόνα είναι διαθέσιμα σήμερα και αναμένονται περαιτέρω μειώσεις τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, το πρότζεκτ Biospray στόχευσε τρεις εφαρμογές φροντίδας των καλλιεργειών στα ζαχαρότευτλα.

Σύμφωνα με την Ecorobotix, τα αποτελέσματα των δοκιμών στο πεδίο, σε δύο εποχές, έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσματα και μείωση της χρήσης εντομοκτόνων. Επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ζιζανιοκτόνων 70 έως και 95% χρησιμοποιώντας το ψεκαστικό υπερυψηλής ακρίβειας της ARA. Απαιτούνται βέβαια περισσότερες γεωπονικές δοκιμές για να εξακριβωθεί η ακριβής αποτελεσματικότητα αυτών των νέων προϊόντων βιοελέγχου και να βελτιωθεί η απόδοση του μηχανήματος για αυτήν την περίπτωση χρήσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που το έργο ξεκίνησε με το AVO, ένα αυτόνομο ρομπότ με τεχνολογία ψεκασμού εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας, έχει γίνει μια αλλαγή που οδήγησε στην ανάπτυξη του ψεκαστικού υπερυψηλής ακρίβειας ARA, που είναι 3 φορές το μέγεθος του AVO και ρυμουλκείται πίσω από τρακτέρ. Το ARA είναι ένας ψεκαστικό εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας με ικανότητα επεξεργασίας ανά φυτό σε ακρίβεια 6×6 εκ..

Με τη τεχνολογία του, το Ecorobotix ARA μπορεί να ανιχνεύσει, να ταξινομήσει και να ψεκάσει με ακρίβεια μεμονωμένα ζιζάνια (αποφεύγοντας το περιβάλλον έδαφος και τις καλλιέργειες), χάρη στην ικανότητα αναγνώρισης φυτών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και την εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια (UHP). Αυτό, φυσικά, έχει συμβάλει και στα υψηλή ποσοστά εξοικονόμησης εισροών που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η Ecorobotix ισχυρίζεται ότι η λύση UHP διαφέρει ριζικά από τη συμβατική εφαρμογή ζιζανιοκτόνου και την εφαρμογή ζιζανιοκτόνου με στοχευμένο ψεκασμό, καθιστώντας το πιο αποτελεσματική και πιο οικονομική λύση Η Ecorobotix λέει ότι το πρότζεκτ Biospray έχει αποδείξει τις δυνατότητες της ARA στη βιώσιμη επιλεκτική και μη επιλεκτική εφαρμογή ζιζανιοκτόνων, με το ARA να είναι εμπορικά διαθέσιμο σε ολόκληρη την ΕΕ, αναδεικνύοντας τις αρετές του.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts