Πιο ανταγωνιστική από ποτέ αναμένεται ότι θα είναι η επερχόμενη πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης 2023. Και αυτό γιατί, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό από τις διαχειριστικές αρχές, Σχέδια του ΠΑΑ θα δει ξανά ο αγροτικός κόσµος από το 2025 και μετά.

 

Πρόκειται παράλληλα για την τελευταία προκήρυξη που το ύψος επιδότησης για τα τρακτέρ και τα παρελκόµενα θα µπορεί να φτάσει το 60% (έως 80% για τα νησιά του Αιγαίου), καθώς στη νέα ΚΑΠ θα υπάρχει οριζόντια ενίσχυση για αυτές τις δαπάνες σε όλες τις περιφέρειες 50%, µε βάση τουλάχιστον το στρατηγικό σχέδιο.

Ως εκ τούτου, απαιτείται «όποιος επιλέξει να υποβάλλει Σχέδιο Βελτίωσης να λάβει τα κριτήρια βαθµολογίας πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του», σύμφωνα και με τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας, Θύμιο Τσιατούρα.

Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα που έχουν γίνει γνωστά από το θεσµικό πλαίσιο, το «Αριστα 100» στη µοριοδότηση µπορεί να τα λάβει ένα προφίλ παραγωγού όπως το παρακάτω:

  • Κτηνοτρόφος µε αιγοπρόβατα ή βοοειδή.
  • ∆ιατηρεί βιολογικό σύστηµα εκτροφής.
  • ∆ιαθέτει εκµετάλλευση Τυπικής Απόδοσης άνω των 25.000 ευρώ στο ΟΣ∆Ε του 2022.
  • Κατεβάζει επενδυτικό σχέδιο ύψους έως και το 5πλάσιο της Τυπικής του Απόδοσης. Αν έχει Τυπική Απόδοση 25.000 ευρώ, τότε έως 125.000 ευρώ δαπάνες.
  • Είναι έως 45 ετών, δραστηριοποιείται στον κλάδο πάνω από πέντε χρόνια και διαθέτει πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης (π.χ Γαλακτοκοµική σχολή).
  • Είναι µέλος συνεταιρισµού.
  • Επενδύει σε σταβλισµό και ΑΠΕ, δαπάνες που καταλαµβάνουν άνω του 30% του φακέλου.
  • ∆ραστηριοποιείται σε Περιφέρεια η οποία έχει επιλέξει την αιγοπροβατοτροφία ή τη βοοτροφία µε τον µέγιστο συντελεστή προτεραιότητας (έως 15 µόρια).

Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνουν 77 µόρια. Για να φτάσει τα 90 θα πρέπει επίσης να πρώτον να διαθέτει τεκµηριωµένα ιδία κεφάλαια για να καλύψει το 20% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, δεύτερον είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος χωρίς παρακρατούµενες οφειλές, τρίτον να έχει τις απαραίτητες άδειες για τη νέα του επένδυση και τέταρτον να µπορεί να αποδείξει ύπαρξη κερδοφορίας τα τελευταία 3 έτη (κατά µέσο όρο).

Τα υπόλοιπα 10 µόρια που του υπολοίπονται αφορούν δαπάνες καινοτοµίας στο 10% του φακέλου (σύστηµα αυτόµατης καταγραφής βάρους, σύστηµα διαχείρισης σιλό, θερµοστάτης παγολεκάνης γάλακτος) και επένδυση σε πυρόπληκτες περιοχές.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts