εξαγωγές,προϊόντων

Ανοδική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών το Φεβρουάριο του 2019 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την Παρασκευή 05.04.2019 και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση που παρουσίασαν οι εξαγωγές το Φεβρουάριο 2019 ανήλθε σε €224,9 εκατ., δηλαδή 9,3%, με αποτέλεσμα αυτές να διαμορφωθούν στο ποσό των €2.650,4 εκατ. έναντι €2.425,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αύξηση κατά €164,1 εκατ., δηλαδή 4,0% σημείωσαν και οι ελληνικές εισαγωγές οι οποίες ανήλθαν σε €4.303,8 εκατ. το Φεβρουάριο του 2019 με αποτέλεσμα το εμπορικό μας έλλειμμα να μειωθεί κατά €60,8 εκατ. και να διαμορφωθεί στα €1.653,4 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Φεβρουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)Φεβ-19Φεβ-18Διαφορά 19/18ΕΤ 19/18
Εξαγωγές2.650,42.425,5224,99,3%
Εισαγωγές4.303,84.139,7164,14,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.653,4-1.714,2-60,8-3,5%

 

Η αύξηση των εξαγωγών το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους επικάλυψε την υποχώρηση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 οι ελληνικές εξαγωγές να διαμορφωθούν σε €5.161,4 εκατ. έναντι €4.967,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €194,2 εκατ., δηλαδή 3,9%. Επίσης, η αύξηση των εισαγωγών κατά €344,6 εκατ., ήτοι 4,0% είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του εμπορικού μας ελλείμματος στα €3.845,1 εκατ. αυξημένο κατά €150,4 εκατ., ήτοι 4,1% έναντι του 2018.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Φεβ 19Ιαν-Φεβ 18Διαφορά 19/18ΕΤ 19/18
Εξαγωγές5.161,44.967,2194,23,9%
Εισαγωγές9.006,58.661,9344,64,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο-3.845,1-3.694,7150,44,1%

 

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

Recommended Posts