«Ο Νόμος 4492/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζεται για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα, ανεξάρτητα του προορισμού πώλησης και του τελικού τρόπου κατανάλωσης αυτών.

Συνεπώς η αναφορά ΣΤΑΦΥΛΙΑ στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι αφορά σε όλα τα σταφύλια, βρώσιμα και οινοποιήσιμα. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για άλλα προϊόντα του ανωτέρω Παραρτήματος, όπως π.χ. ντομάτες, κεράσια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή κ.ά., ανεξάρτητα αν προορίζονται για βρώση, χυμό, μαρμελάδα κ.λ.π.».

Τα παραπάνω τονίζονται σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του υπ. Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, το περιεχόμενο της οποίας αναλυτικά έχει ως εξής:

Αθήνα 01/7/2019

Αρ. πρωτ.: 315/159946

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Μενάνδρου 22

Ταχ. Κωδ.:105 52 Αθήνα

Πληροφορίες:Ε. Αποστολάκη

Τηλέφωνο:210 212 5047

E-mail:eapostolaki@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστική εγκύκλιος σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 140/50665/14-03-2019 και 290/142002/2019 Διευκρινιστικών εγκυκλίων για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 80/26402/08-02-2019/Β΄/15.2.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

 

 

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agro24.gr

 

Recommended Posts