Eκτροφή ψαριών: Εύρεση των πιο παραγωγικών τοποθεσιών μέσω δορυφόρου

θάλασσα

Τα δεδομένα παρατήρησης της γης βρήκαν ακόμα μία εφαρμογή, καθώς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFI συγκεντρώνει τα δορυφορικά δεδομένα για την αξιοποίησή τους στην υδατοκαλλιέργεια. Συγκεκριμένα, ερευνητές του ευρωπαϊκού προγράμματος αξιολόγησαν δεδομένα όπως η θερμοκρασία του νερού, τα επίπεδα των θρεπτικών συστατικών, οι ταχύτητες των θαλάσσιων ρευμάτων, τα πρότυπα των κυμάτων και τα επίπεδα διαφάνειας των υδάτων, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πληθυσμούς ψαριών, οστρακοειδών και θαλάσσιων φυτών.

Η ομάδα έχει εκπονήσει χάρτες των καλύτερων θέσεων για υδατοκαλλιέργεια στην Πορτογαλία, την Ισπανία, το Μαρόκο, τη Ζανζιβάρη και τη Μαδαγασκάρη, ενώ ετοιμάζει ένα νέο έργο στη Χιλή. Επίσης, οι ερευνητές του έργου προσφέρουν υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης για κοινά προβλήματα, όπως τα ανθοφόρα άλατα, τα οποία μπορεί να είναι τοξικά για τα ψάρια. Εκτός από την ανίχνευση των καλύτερων θέσεων για τις εκμεταλλεύσεις ψαριών και οστρακοειδών, το πρόγραμμα SAFI ανέπτυξε μια υπηρεσία παρακολούθησης του περιβάλλοντος της εκμετάλλευσης.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την αύξηση κονδυλίων για την αλιεία

ψάρια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε βελτιωμένα μέτρα για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, διασφαλίζοντας τα βιώσιμα αλιευτικά αποθέματα και τα μέσα διαβίωσης των ψαράδων.

Αναλυτικότερα τα μέλη του Ε. Κ συμφώνησαν σε πρόταση για σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2021-2027 (συνολικό κονδύλι ύψους 7,739 δισ. Ευρώ σε σημερινές τιμές). Το σχετικό κείμενο εγκρίθηκε την Πέμπτη 4 Απριλίου με 497 ψήφους υπέρ, έναντι 93 κατά και 40 αποχών.

Το ποσοστό των πόρων του ταμείου που θα διατεθεί για τη διαχείριση της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών στόλων στο πλαίσιο της λεγόμενης επιμερισμένης διαχείρισης (με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών) ανέρχεται σε 87%, ενώ το 13% θα διατεθεί για άμεση και έμμεση στήριξη (καλύπτοντας μέτρα όπως οι επιστημονικές συμβουλές, τα μέτρα ελέγχου, οι πληροφορίες αγοράς, η θαλάσσια επιτήρηση και η ασφάλεια).

Το Ε. Κ ενέκρινε επίσης ειδικά ποσά που προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των πληρωμάτων, της κατάρτισης, των δεξιοτήτων του κοινωνικού διαλόγου και της απασχόλησης.

Αποζημίωση των αλιέων

Τα μέλη του Ε. Κ συμφώνησαν στην παράταση των υπαρχόντων συνθηκών στήριξης, οι οποίες ορίζουν την εκταμίευση αποζημίωσης σε περίπτωση μόνιμης παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας εάν η παύση οδηγεί σε μόνιμη μείωση της αλιευτικής ικανότητας και η αποζημίωση που λαμβάνεται δεν επανεπενδύεται στον στόλο. Το κείμενο αποσαφηνίζει επίσης τις πιθανές αποζημιώσεις σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της αλιευτικής δραστηριότητας.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Aξιοποίηση της υδατοκαλλιεργητικής δυναμικότητας- απόφαση

δέλτα λουδία

Υπουργική Απόφαση του Αν. ΥΠΑΑ&Τ, Γιάννη Τσιρώνη, για την αξιοποίηση της υδατοκαλλιεργητικής δυναμικότηταςΟ Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία μοριοδότησης για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 4282/2014».

Πρόκειται για μια απόφαση που αποτελείται από σειρά κανονιστικών πράξεων των εξουσιοδοτικών διατάξεων του νόμου 4282/2014 για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών, η οποία ρυθμίζει θέματα μιας οικονομικής δραστηριότητας που μπορεί να προσφέρει πολλά στην χώρα. Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζεται η διαδικασία για την παραχώρηση και μίσθωση υδάτινων εκτάσεων που παρέμεναν ανενεργές από υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα μετά την για οποιοδήποτε λόγω παύση της λειτουργίας παλιότερων μονάδων που λειτουργούσαν σε συγκεκριμένες θέσεις.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας και με ένα σύστημα κριτηρίων να ιδρυθούν νέες μονάδες σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ότι με τη συμβατική διαδικασία που εφαρμόζεται για μίσθωση θαλασσιών εκτάσεων σε θέσεις που δεν προϋπήρξε υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Αξιοποιείται στην ουσία, με ταχύτερες διαδικασίες, αναγνωρισμένη αλλά ανενεργή υδατοκαλλιεργητική δυναμικότητα.

Eπισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ