Συμβουλές για την αποφύλλωση του βαμβακιού

βαμβάκι

Είναι μια απαραίτητη επέμβαση, προκειμένου να επιταχύνουμε το άνοιγμα, να πετύχουμε καλή συγκομιδή, αλλά και καλή ποιότητα του σύσπορου βαμβακιού. Επίσης, μόνο αποφυλλωμένο (και στεγνό) βαμβάκι, μπορεί να αποθηκευτεί.

 

Χρόνος εφαρμογής

Τα αποφυλλωτικά πρέπει να ψεκάζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον, το 50% των καρυδιών. Πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαμβακιού και πολλές φορές και το ίδιο το άνοιγμα (παρατηρείται μισοάνοιγμα των καρυδιών και καραμελοποίηση). Από την άλλη μεριά, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα αποφυλλωτικά, χρειάζονται καλές θερμοκρασίες (μεγαλύτερες των 15-18 °C).

Είναι ανάγκη, λοιπόν, να βρούμε την χρυσή τομή ανάμεσα στην καθυστέρηση της εφαρμογής (για να προχωρήσει το άνοιγμα) και την έγκαιρη εφαρμογή, για να προλάβουμε την πτώση των θερμοκρασιών. Συμβουλευόμαστε για το σκοπό αυτό τις μετεωρολογικές προβλέψεις μακράς διάρκειας και όσο προβλέπεται ζεστός καιρός, καθυστερούμε την εφαρμογή. Η συνηθισμένη, για την περιοχή μας, περίοδος εφαρμογής των αποφυλλώσεων είναι: από 20 Σεπτεμβρίου, μέχρι 20 Οκτωβρίου.

Σε πολύ αναπτυγμένες ή όψιμες φυτείες, που δεν ανοίγουν ενώ περνάει ο καιρός (φθάνουμε στα μέσα – τέλη Οκτωβρίου), δεν μπορούμε να περιμένουμε το παραπάνω ποσοστό ανοίγματος και εφαρμόζουμε ωριμαντικά ή μισή δόση αποφυλλωτικού, έστω και αν το άνοιγμα είναι μόνο 10 -20 %. Έτσι, θα πέσει ένα μέρος του φυλλώματος και, δια του αερισμού, θα βοηθηθεί το άνοιγμα, αλλά θα διατηρηθούν και αρκετά φύλλα για να ολοκληρώσουν τη θρέψη των καρυδιών. Στη συνέχεια, όταν το άνοιγμα προχωρήσει στο 50%  και αν υπάρχουν ακόμα αρκετά φύλλα, κάνουμε δεύτερη εφαρμογή.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.agrocapital.gr

Συμβουλές για την φυτοπροστασία της ντομάτας

ntomates_1

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομιας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με αφορμή την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε δείγματα που ελήφθησαν από τομάτες στο στάδιο της εμπορίας και στα πλαίσια του ετησίου επισήμου προγράμματος, αλλά και εκτάκτων ελέγχων, ανακοινώνονται τα εξής:

 

Τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, που ανιχνεύτηκαν, αφορούν είτε μη εγκεκριμένα για την καλλιέργεια της τομάτας προϊόντα (σκευάσματα υγειονομικής σημασίας) είτε εγκεκριμένα για την καλλιέργεια με υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων (ως αποτέλεσμα μη ορθολογικής χρήσης).

Εφιστούμε την προσοχή στους παραγωγούς, ώστε αφενός να παράγουν ασφαλή προϊόντα για τον καταναλωτή και αφετέρου να μην έρθουν αντιμέτωποι με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να εφαρμόζουν πιστά την ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που χρησιμοποιούν, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο όσο και το μεσοδιάστημα μεταξύ των επεμβάσεων. Τέλος, θα πρέπει να τηρείται αυστηρά ο χρόνος, που μεσολαβεί από την τελευταία επέμβαση μέχρι την συγκομιδή.

Το πρόβλημα όσον αφορά στην καλλιέργεια της τομάτας εντοπίζεται κυρίως στην δύσκολη αντιμετώπιση ενός μικρολεπιδόπτερου της Tuta absoluta.

O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae) είναι από τους σημαντικότερους εχθρούς για την καλλιέργεια της τομάτας. Ανάμεσα στα ενδεικνυόμενα φυτοπροστατευτικά μέτρα, τα χημικά εντομοκτόνα κατέχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του Τ. absoluta. Δυστυχώς, η εκτεταμένη χρήση εντομοκτόνων, επιφέρει πολύ γρήγορα σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων, που ονομάζεται «ανθεκτικότητα». Σε περίπτωση ανάπτυξης ανθεκτικότητας, τα επίπεδα προσβολής από τον εχθρό στην καλλιέργεια δεν μειώνονται ικανοποιητικά μετά από ψεκασμό, με αποτέλεσμα να έχουμε έξαρση του πληθυσμού και σημαντικές απώλειες στην παραγωγή.
Αυτό που προτείνουν οι ειδικοί επιστήμονες σήμερα στον παραγωγό είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, πέρα από τους κλασικούς ψεκασμούς, με βάση την εξειδικευμένη συμβουλευτική.

Μέσα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών, συμπεριλαμβάνεται και η σωστή χρήση χημικών σκευασμάτων.

Σωστή δοσολογία, σωστός χρόνος επέμβασης και ενδεδειγμένη εναλλαγή ομάδων δραστικών είναι κάποιες από τις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγονται τα τυπικά λάθη που κάνουν οι παραγωγοί, όπως το να χρησιμοποιούν ξανά και ξανά ένα σκεύασμα που είναι αποτελεσματικό, αλλά η πρακτική αυτή οδηγεί σε φαινόμενα ανάπτυξης ανθεκτικότητας και ταχείας απώλειας της δραστικότητας του σκευάσματος.

Η διατήρηση της υψηλής αποτελεσματικότητας των εντομοκτόνων μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας βασικούς κανόνες διαχείρισης της ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, που συνοψίζονται στην συνέχεια.

• Από τις βασικότερες παραμέτρους είναι η εφαρμογή αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να ελεγχθεί ο πληθυσμός του εχθρού χωρίς ή με ελαχιστοποίηση της χρήσης εντομοκτόνων.
• Το πλήθος των εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλα τα σκευάσματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στην ετικέτα.
• Οι εναλλαγές των ομάδων δράσης σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης της ανθεκτικότητας (Rotation οf Μode of Αction Groups) πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες κατά IRAC (http://www.irac-online.org/pests/tuta-absoluta/) και αυτό απαιτεί βασικές αλλά εξειδικευμένες γνώσεις φαρμακολογίας από τους εμπλεκόμενους.
• Στα ανωτέρω προγράμματα εναλλαγής εντομοκτόνων (Rotation) οι Οξαδιαζίνες (Ομάδα 22Α) δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται με Ημικαρβαζόνες (Ομάδα 22Α) λόγω ενδείξεων διασταυρωτής ανθεκτικότητας.
• Σκευάσματα με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα (Αβερμεκτίνες και Σπινοσίνες) θα πρέπει να προστατεύονται με βάση τους παραπάνω κανόνες και να μην χρησιμοποιούνται υπερβολικά, διότι η τακτική αυτή οδηγεί νομοτελειακά στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας και στη μείωση της αποτελεσματικότητάς τους.
• Για τα εντομοκτόνα με υποψίες ανάπτυξης ανθεκτικότητας (π.χ. Διαμίδια), θα πρέπει μετά την εφαρμογή τους να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επέμβασης, ειδικά μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση. Αν διαπιστωθεί πρόβλημα θα πρέπει να γίνει άμεσα διορθωτική επέμβαση για να επέλθει έλεγχος του πληθυσμού.
• Η υπερδοσολόγηση δεν διορθώνει το πρόβλημα της ανθεκτικότητας, αντίθετα το επιτείνει. Επίσης, είναι μια παράτυπη ενέργεια, ενέχει κίνδυνο πρόκλησης υπολειμμάτων στα τρόφιμα, επιβαρύνει το περιβάλλον, θέτει σε κίνδυνο τους εργαζόμενους στην καλλιέργεια και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.agrocapital.gr

Βαγγέλης Αποστόλου: Σε διαβούλευση το σχέδιο απόφασης για το σύστημα Γεωργικών Συμβούλων

Αποστόλου

Σε διαβούλευση βγάζει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για το Σύστηµα Γεωργικών Συµβούλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Κατά τη συνέντευξη τύπου που δίνει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, ο υπουργός αναμένεται να αναφέρει ότι πάνω στη συγκεκριµένη απόφαση, θα στηριχθεί και η προκήρυξη του Μέτρου των Συµβουλών των Προγραµµάτων, το οποίο θα επιδοτεί τους αγρότες που χρησιµοποιούν υπηρεσίες γεωτεχνικών, κτηνιάτρων κ.λπ.

 

Θέση του υπουργείου είναι η επαναφορά του γεωτεχνικού, του γεωπόνου και του κτηνιάτρου, στο χωράφι και στο στάβλο, µε στόχο όχι µόνο η προσφορά δωρεάν συµβουλών.

Τουλάχιστον 300 δοµές Γεωργικών Συµβούλων µε 1.000 γεωτεχνικούς αναµένεται να δηµιουργηθούν σε όλη τη χώρα, σύµφωνα µε το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Θέση του αρµόδιου υπουργού είναι η επαναφορά του γεωτεχνικού, του γεωπόνου και του κτηνιάτρου, στο χωράφι και στο στάβλο, µε στόχο όχι µόνο η προσφορά δωρεάν συµβουλών, που σήµερα γίνονται από τους προµηθευτές των εφοδίων τους αλλά και την προώθηση αειφόρων και καινοτόµων δράσεων.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος  Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

Όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σχετική Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «τίθενται οι βάσεις για να επιστρέψει στο χωράφι ο γεωπόνος, στο στάβλο ο κτηνίατρος και ο αγρότης να έχει πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του».

Σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχουν τροποποιηθεί οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής του Συστήματος κατά τρόπο ώστε, με βάση τους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους όπως και τις δημόσιες πολιτικές :

• Να στηρίζονται – ενισχύονται οι κλάδοι και οι παραγωγοί και ιδίως οι μικρομεσαίοι που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υπαίθρου.

• Να επιλύονται  προοδευτικά τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα προβλήματα σε όλους τους τομείς (εγγειοδιαρθρωτικά, περιβαλλοντικά, παραγωγικά, διατροφικά, εμπορικά, οικονομικά, δικαίου, δημόσιας υγείας κλπ)

• Να προσαρμόζονται στις σημερινές απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού όλες οι παράμετροι σε όλα τα πεδία (παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση) και κυρίως αυτοί της εφαρμοσμένης έρευνας και τις καινοτομίας εκτός βέβαια από μια. Την χρήση και παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.

• Να δίνονται όλες οι ευκαιρίες, τα διαθέσιμα μέσα και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (κεφάλαια επένδυσης, γη, χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνσεις κλπ)

Μεταξύ άλλων, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:

• Οι  αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων για την ένταξή τους στο σύστημα, ο φορέας πιστοποίησης αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων.

• Οι  αρχές λειτουργίας του συστήματος.

• Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σύστημα.

•Οι διαδικασίες πιστοποίησης.

• Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

• Τα Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών που κατ΄ αρχάς είναι εννέα και όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται όσα προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς 1306 -1307, αλλά και σε άλλες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα νερά, τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τις νέες τεχνολογίες κλπ .

• Οι ωφελούμενοι παραγωγοί και οι προτεραιότητες ένταξής τους

• Οι πάροχοι Γεωργικών συμβουλών και οι Φορείς τους, καθώς και οι διαδικασίες ένταξης, εκπαίδευσης, πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησής τους .

• Οι υποστηρικτικοί του συστήματος επιστημονικοί δημόσιοι και συλλογικοί φορείς.

Με βάση όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση το σύστημα είναι:

• προαιρετικό για τους αγρότες.

• ανοιχτό και ευέλικτο σε διορθώσεις και βελτιώσεις.

• ανοιχτό στην επιστημονική γνώση και πρωτοβουλία.

• δεσμευτικό ως προς τις προδιαγραφές και προτεραιότητες .

• ελεγχόμενο και αξιολογούμενο.

• περιοριστικό του αθέμιτου ανταγωνισμού, των συγκρούσεων συμφερόντων και της αποτροπής σύνδεσης  ελεγκτή-ελεγχόμενου.

• ανοιχτό στην  εφαρμογή όλων των πληροφοριακών δυνατοτήτων και καινοτομιών.

• Προσανατολισμένο στην περιφερειακή διάσταση παροχής συμβουλών και ωφελούμενων παραγωγών.

• διασφαλιστικό της εθνικής γεωγραφικής κάλυψης και ταυτόχρονα αποτρεπτικό ολιγοπωλιακών καταστάσεων.

Επιπλέον, το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών προβλέπει ότι το επιστημονικό δυναμικό είναι υπό διαρκή εκπαίδευση και οι Φορείς έχουν  δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων πολύπλευρων συμβουλών.

Διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ των παρόχων γεωργικών συμβουλών κάθε νομικής μορφής και των τοπικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Προσδιορίζει με ακρίβεια τον νομοθετικό, επιβλεπτικό, ελεγκτικό, εκπαιδευτικό και πιστοποιητικό ρόλο του δημοσίου και των φορέων του.

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr