742 δείγματα βρέθηκαν θετικά στο εντομοκτόνο fipronil

kotes_1

Η ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων EFSA, ανέλαβε την ανάλυση περισσότερων από 5.000 δειγμάτων αυγών και κοτόπουλων που συλλέχθηκαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 30ής Νοεμβρίου 2017 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

742 δείγματα περιείχαν κατάλοιπα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια, τα οποία, σχεδόν όλα συνδέονται με το εντομοκτόνο fipronil.

Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν αντικείμενο έκθεσης στα αγγλικά, που δημοσιεύθηκε στις 3 Μαΐου 2018 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας Τροφίμων EFSA.  Αυτό το άρθρο αναφέρει την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μετά την ευρεία ανίχνευση καταλοίπων φιπρονίλης στα αυγά το περασμένο καλοκαίρι. Τα κράτη μέλη διαβίβασαν τα δείγματα.

Αυγά, λίπος και μύες κοτόπουλου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει τον κατάλογο των δραστικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του fipronil, που πρέπει να διερευνηθεί. «Τα τρόφιμα που επηρεάζονται είναι κυρίως μη επεξεργασμένα αυγά κοτόπουλου και λίπος όρνιθας», λέει η EFSA. Κάποιες υπερβάσεις έχουν αναφερθεί στους μυς όρνιθας ωοτοκίας και σε αυγά σε σκόνη

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.emvolos.gr

 

 

Ανάλυση πέντε νέων συστημάτων πτηνοτροφίας απο το πανεπιστήμιο του Wageningen

chickens

Πέντε νέα συστήματα για την αειφορία και τη βιωσιμότητα των πουλερικών στις πτηνοτροφικές μονάδες αναλύει σε άρθρο του, που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες στην ιστοσελίδα του, το ολλανδικό πανεπιστήμιο του Wageningen.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Wageningen έδειξε ότι τα «ενισχυμένα κλουβιά» αποτελούν το πιο βιώσιμο σύστημα στέγασης ορνίθων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια κέρδους, περιβάλλοντος και ευημερίας.

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα γύρω από τον ορισμό της βιωσιμότητας και η κατανόηση του όρου από τον καταναλωτή σημαίνει ότι στην πραγματικότητα η αγορά θα είναι αυτή… που θα αποφασίσει για το πιο από τα πέντε συστήματα θα επικρατήσει.

Τα 5 συστήματα

Σήμερα υπάρχουν πέντε εναλλακτικά συστήματα εκτροφών:

  1. Παραδοσιακό κλουβί
  2. Ενισχυμένο κλουβί
  3. Αχυρώνας
  4. Ελεύθερη βόσκηση
  5. Συστήματα βιολογικής εκτροφής

Κόστος παραγωγής αβγών και πουλερικών

Το κόστος παραγωγής αβγών ανά κιλό ήταν κατά 6% υψηλότερο στους ενισχυμένους κλωβούς σε σύγκριση με εκείνους για πτηνά των 550 τετραγωνικών εκατοστών. Όμως, «τα τελευταία χρόνια, τα πτηνά είχαν υψηλότερες απαιτήσεις στην πρόσληψη τροφής, καθώς και μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας, πράγμα που σημαίνει ότι, τελικά, είχαν μεγαλύτερο τελικό κόστος στην παραγωγική διαδικασία (λόγω απωλειών και άλλων παραγόντων)», τόνισε o Van Horne. Επίσης, το κόστος παραγωγής ανά κιλό πουλερικών που εκτρέφονται σε αχυρώνες ήταν υψηλότερο κατά 17% από τα ενισχυμένα κλουβιά και κατά 40% στα πουλερικά ελεύθερης βοσκής. «Αυτό εξηγεί και γιατί είναι ζωτικής σημασίας οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι πτηνοτρόφοι βιολογικής παραγωγής και ελευθέρας βοσκής», δηλώνει ο οικονομολόγος.

Αποτύπωμα άνθρακα και βιωσιμότητα

Από τη μελέτη του πανεπιστημίου προκύπτει επίσης πως και στο αποτύπωμα του άνθρακα τα συστήματα του αχυρώνα και της ελευθέρας βοσκής είναι κατά 12% και 13% υψηλότερο  με βάση το ισοδύναμο του CO2 ανά κιλό αβγού. Αυτό οφείλεται στο πρόσθετο κόστος παραγωγής και μεταφοράς ζωοτροφών για τον αχυρώνα και τις μονάδες ελεύθερης βόσκησης/βιολογικής γεωργίας. Για παράδειγμα, τα πτηνά που εκτρέφονται σε αχυρώνα, σε έναν κύκλο 56 ημερών, καταναλώνουν 125g ζωοτροφής την ημέρα, τα ελευθέρας βοσκής/βιολογικό 130 – 131g/ημέρα, ενώ αυτά των ενισχυμένων κλουβιών περίπου 115g/ημέρα. Επίσης, οι όρνιθες ενισχυμένων κλωβών δίνουν στον παραγωγό και μεγαλύτερο αριθμό αβγών, που φτάνει και τα 315 ανά πτηνό, σε σχέση με όρνιθες αχυρώνα, που δίνουν 300, και 293 με 290 αβγά για αυτά της ελευθέρας βοσκής – βιολογικά.

Ωστόσο, το ζήτημα της αειφορίας, όπως η καλή διαβίωση των ζώων, η ασφάλεια των τροφίμων και των εργαζομένων, ήταν πιο περίπλοκο. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως η μέθοδος της ελευθέρας βοσκής και η πτηνοτροφία αχυρώνα βρίσκονταν πιο ψηλά στην ιεραρχία από το σύστημα με ενισχυμένους κλωβούς.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr