Βαμβάκι: Στη Διεπαγγελματική το μπαλάκι για το πριμ βάσει υγρασίας

βαμβάκι

Τη διαβάθμιση ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναρτούν, πέρα από τη διεθνή τιμή, σε καθημερινή βάση τα εκκοκκιστήρια.

Στο… γήπεδο της Διεπαγγελματικής, στη σύσταση και στη δομή της οποίας τροχοδρομούνται σημαντικές αλλαγές, με στόχο την ενισχυμένη παρουσία των καλλιεργητών, αλλά και την εντονότερη εκπροσώπηση κατ’ εξοχήν βαμβακοπαραγωγικών περιοχών, όπως η Θεσσαλία, μεταφέρεται πλέον η «μπάλα» για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς βάμβακος.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «ΥΧ», ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης, έχει έτοιμη την υπουργική απόφαση με την οποία θα θεσμοθετείται η θετική ή αρνητική πριμοδότηση της τιμής παραγωγού ανάλογα με τα ποσοστά υγρασίας και τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. Micronair, μήκος ίνας, χρώμα κ.ά.) κάθε φορτίου σύσπορου που εισκομίζει στα εκκοκκιστήρια.

Το πριμ αυτό, όπως ρητά θα αναφέρεται στην απόφαση, θα καθορίζεται από την «εκάστοτε ισχύουσα απόφαση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος», στην οποία εναπόκειται πλέον να καταλήξει πάνω σε συγκεκριμένα ποσοστά διαβάθμισης. Στο «τραπέζι» της συνάντησης έπεσε πρόταση για θετικό πριμ για ποσοστό υγρασίας έως 12%, «ουδέτερο» (δηλαδή μηδενικό) για ποσοστά από 12% έως 15% και αρνητικό (δηλαδή «πέναλτι» απομείωσης της τιμής) για υγρασία από 15% και άνω.

Σε ρόλο διαιτητή 40 συμβασιούχοι του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα»

Ο σκόπελος της «διαιτησίας», δηλαδή του φορέα και του μηχανισμού μέσω των οποίων θα γίνεται η αποτίμηση της υγρασίας και, κυρίως, η επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστών, φαίνεται να ξεπερνιέται, καθώς τον ρόλο αυτόν θα αναλάβουν περίπου 40 συμβασιούχοι γεωπόνοι, οι οποίοι θα προσληφθούν και θα διατεθούν στον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και, πιο συγκεκριμένα, στο Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα εκκοκκιστήρια, προκειμένου να διασφαλίζουν την τήρηση των συμφωνηθέντων.

Η «επιστράτευσή» τους κρίθηκε από το υπουργείο αναγκαία λόγω της δυσπιστίας που εξακολουθεί να υπάρχει από μεγάλη μερίδα βαμβακοπαραγωγών απέναντι στις προθέσεις των εκκοκκιστών και παρά τις διαβεβαιώσεις των τελευταίων στη σύσκεψη της Δευτέρας ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί στο πλαίσιο της Διεπαγγελματικής θα γίνει από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου σεβαστή, καθώς οι ίδιοι, πρώτα από όλους, επιθυμούν την ποιοτική αναβάθμιση του παραδιδόμενου βάμβακος.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Οι εφαρμογές του μέτρου 10.1.11 με πριμ για αγορά ζωοτροφών ως 10 ευρώ το στρέμμα για το κοπάδι

agelades_4

Το Μέτρο 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης» όπως ονοµάζεται θα εφαρµοστεί:

α) σε ιδιωτικές βοσκήσιµες γαίες από το ιδιοκτήτη ή τον εκµισθωτή της.
β) σε δηµόσιες βοσκήσιµες γαίες ή βοσκήσιµες γαίες OTA από κτηνοτρόφο ή οµάδα κτηνοτρόφων. Στην περίπτωση οµάδας κτηνοτρόφων, εντάσσεται το σύνολο του βοσκότοπου και όχι επιµέρους τµήµατα αυτού, µε τη συµµετοχή του συνόλου των κτηνοτρόφων που τον διαχειρίζονται. Η συνεργασία µεταξύ των κτηνοτρόφων που συµµετέχουν στην κοινή χρήση του δηµόσιου βοσκότοπου ή βοσκοτόπου ΟΤΑ (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και επιθυµούν να ενταχθούν στη δράση, πιστοποιείται µέσω της σύνταξης σχετικού ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ τους.

Περίοδος αναστολής βόσκησης
Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρµόζονται σε βοσκήσιµες γαίες µε αυτοφυή βλάστηση. Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να αναστείλουν τη βόσκηση των βοσκήσιµων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί, και συγκεκριµένα:

α) τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψοµετρική ζώνη (<600 µ.),
β) τους µήνες Απρίλιο και Μαϊο στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-800 µ.)
γ) το µήνα Μάιο στην ορεινή υψοµετρική ζώνη (>800 µ.).
Επιλέξιµα για ενίσχυση ζώα είναι τα πρόβατα, οι αίγες και τα βοοειδή. Το ύψος ενίσχυσης διαµορφώνεται αναλόγως την Περιφέρεια και την υψοµετρική ζώνη στην οποία διαθέτει βοσκότοπο ο δικαιούχος (πίνακας κάτω). Η στήριξη δίνεται ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 70% των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν από την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραµένουν στο στάβλο.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrotes.eu