ΕΑΑΤ- «Ασφαλή» το αραβόσιτο ΜΟΝ 810.

aravosito-mon-810

Μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων αναλύει τους κινδύνους του αραβοσίτου ΜΟΝ 810 στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Η Ομάδα Εργασίας για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) αξιολόγησε την ετήσια έκθεση 2015 περιβαλλοντικής παρακολούθησης, του αραβόσιτου MON 810 που παρέχεται  από τη […]