Προβληματική η μεταβίβαση παλαιών στάβλων

mosxaraki_1

Επερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της ΝΔ κ. Φωτεινή Αραμπατζή, σε ότι αφορά στο πρόβλημα που έχει προκύψει στη μεταβίβαση παλαιών στάβλων, αφού η εφορία ζητά επίσημη οικοδομική άδεια και όχι νομιμοποίηση με βάση την νομοθεσία κτηνοτροφικών κτισμάτων. Μάλιστα αναγνωρίζει το ίδιο καθεστώς στους στάβλους σαν να είναι καταστήματα, που στερούνται οικοδομικής αδείας. Έτσι κατά την μεταβίβαση απαιτούνται τεράστια οικονομικά ποσά από τους αποδέκτες τους.

 

Η υπουργός Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου απάντησε ότι, η αντικειμενική αξία των κτηνοτροφικών και γεωργικών κτηρίων υπολογίζονται βάσει του εντύπου Κ5 με την απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομίζεται άδεια οικοδομής ειδικού κτηρίου ή η τελευταία αναθεώρησή της. Η υπουργός διευκρίνισε ότι, κτηνοτροφικά θεωρούνται κτήρια που στεγάζουν συνεχώς ζώα, που εκτρέφουν και φροντίζουν εκτός βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων επεξεργασίας και μεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων, σφαγείων και οργανωμένων μονάδων που αυτά υπάγονται στα βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτήρια. Η έλλειψη οικοδομικής άδειας για το συγκεκριμένο κτήριο μπορεί να οφείλετε είτε σε μη υποχρέωση λόγω παλαιών κτηρίων, είτε σε αυθαίρετη κατασκευή, είτε σε απώλεια αδείας.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.emvolos.gr

Δυνατότητα μεταβίβασης εκμετάλλευσης που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

soil

Τη δυνατότητα να προβούν, εφόσον το επιθυμούν, σε ανάκληση ή τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης που έχει υπαχθεί στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 θα έχουν για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου οι δικαιούχοι.

Αυτό διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προαναγγέλλοντας και σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μια ενταγμένη στο Μέτρο πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, στο σύνολό της και ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστό αίτημα ανάκλησης για κάθε Δράση στην οποία έχει ενταχθεί.

Η τροποποίηση της πράξης αφορά σε

– Μεταβίβαση ανά δράση, του συνόλου ή μέρους της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, που έχει ενταχθεί στο εν λόγω Μέτρο.

– Την τροποποίηση της ενταγμένης πράξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

«Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι οι ενταγμένοι δικαιούχοι στο Μέτρο 11 «βιολογικές καλλιέργειες», εφόσον το επιθυμούν, δύναται να προβούν σε ανάκληση ή σε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 2848/145689 /28.12.2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β 4310) και για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου 11 (έτους αιτήσεων πληρωμής 2017).

Α. Μια ενταγμένη στο Μέτρο Πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, στο σύνολό της.

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστό αίτημα ανάκλησης για κάθε Δράση στην οποία έχει ενταχθεί.

Β. Η Τροποποίηση αφορά σε:

  •  Μεταβίβαση ανά δράση, του συνόλου ή μέρους της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, που έχει ενταχθεί στο εν λόγω Μέτρο.
  •  Την τροποποίηση της ενταγμένης πράξης

Η διαδικασία της Ανάκλησης ή της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η έναρξη της διαδικασίας καθώς και λεπτομέρειες εφαρμογής θα περιλαμβάνονται σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο που θα εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επίσης να λάβουν υπόψη τα εξής:

για να ολοκληρωθεί επιτυχώς μία τροποποίηση πράξης θα πρέπει να πληρούνται:

  •  τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής εκμετάλλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, για την ενταγμένη στο Μέτρο 11 έκταση που θα κατέχει ο δικαιούχος μετά την ολοκλήρωση της τροποποίησης πράξης

για να ολοκληρωθεί επιτυχώς μία μεταβίβαση:
α) θα πρέπει να πληρούνται:

  • τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, τόσο για τον μεταβιβαστή όσο και για τον αποδέκτη, καθώς και
  •  τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής εκμετάλλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, τόσο για την ενταγμένη στο Μέτρο 11 έκταση που θα κατέχει ο μεταβιβαστής, όσο και για την ενταγμένη στο Μέτρο 11 έκταση που θα κατέχει ο αποδέκτης, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Με τη λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη

agroths_orgoma_1

Σε περίπτωση που γεωργός κατέχει οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, μπορεί δυνητικά να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος αυτών σε άλλον γεωργό, με ή χωρίς γη. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη, η γη θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ισάριθμο ή μεγαλύτερο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων από τον αριθμό των δικαιωμάτων.

Αν ο μισθωτής των δικαιωμάτων δεν ενεργοποιήσει για δύο συνεχόμενα έτη μέρος ή το σύνολο αυτών, τα δικαιώματα οδηγούνται στο Εθνικό Απόθεμα.

Ο μεταβιβαστής έχει τη δυνατότητα να τα μεταβιβάσει οριστικά (με πώληση ή όποια άλλου είδους οριστική συμφωνία) ή να τα μεταβιβάσει προσωρινά (να τα εκμισθώσει για ορισμένο χρονικό διάστημα). Με τη λήξη της περιόδου εκμίσθωσης των δικαιωμάτων, αυτά επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη.

Τα παραπάνω διευκρινίζει ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος 2017.

Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των παραγωγών στην καταληκτική ημερομηνία για τις μεταβιβάσεις, για την οποία τονίζεται ότι «Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1194/45925/2017 ΥΑ (Β’  1607/2017)και την υπ’ αριθμ.  41171/15.05.2017 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνονται υπόψη ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις μεταβίβασης που υποβάλλονται στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία 09/06/2017».
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 2017.pdf

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο www.agronews.gr