Ε.Ε. : Νέοι κανόνες για τη βιολογική γεωργία

soil

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν τη Δευτέρα συμφωνία για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, που συμφωνήθηκε προσωρινά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θέτουν πιο σύγχρονους και ομοιόμορφους κανόνες σε όλη την ΕΕ με στόχο την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ.

Στόχος τους είναι επίσης να εξασφαλίσουν θεμιτό ανταγωνισμό για τους γεωργούς και τους επιχειρηματίες, να αποτρέψουν την απάτη και τις αθέμιτες πρακτικές και να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.

Η συμφωνία χαιρετίστηκε από τον Επίτροπο Γεωργίας Phil Hogan ως άλλο ορόσημο για τον βιολογικό τομέα, ο οποίος διασφαλίζει ότι αυτός ο σημαντικός και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας μπορεί να συνεχίσει να επεκτείνεται με σαφείς κανόνες και μπορεί να διαβεβαιωθεί ότι βρίσκεται σε ισότιμη βάση με παραγωγούς από χώρες εκτός ΕΕ χώρες που εξάγουν τα βιολογικά προϊόντα τους στην ΕΕ.

Ο βιολογικός τομέας της Ευρώπης ανέρχεται σε περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει αυξηθεί κατά 125% την τελευταία δεκαετία. “Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτήν την ανάπτυξη διασφαλίζοντας ότι ο τομέας λειτουργεί με την κατάλληλη νομοθεσία”, πρόσθεσε ο κ. Hogan.

Αυτή η ανάπτυξη θα βοηθηθεί από μικρότερους παραγωγούς, οι οποίοι τώρα θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε συστήματα πιστοποίησης ομάδων έτσι ώστε να επωφεληθούν από χαμηλότερα κόστη πιστοποίησης.

Επιπλέον, οι βιοκαλλιεργητές θα έχουν τώρα πρόσβαση σε μια νέα αγορά βιολογικών σπόρων που θα βελτιώσουν τη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών και θα ενισχύσουν την καινοτομία.

Οι νέοι κανόνες έθεσαν τέρμα στο τρέχον σύστημα αταίριαστων εξαιρέσεων. Οι ίδιοι κανόνες θα ισχύουν για όλους τους βιολογικούς παραγωγούς και τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ, είτε παράγονται στην εγχώρια αγορά είτε εισάγονται.

Αυστηρότερα μέτρα προφύλαξης θα μειώσουν επίσης τον κίνδυνο ακούσιας μόλυνσης από μη εγκεκριμένες ουσίες.

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν επίσης από μεγαλύτερες επιλογές, δεδομένου ότι οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν μια ευρύτερη ποικιλία βιολογικών τροφίμων και ειδών εκτός των τροφίμων από ό, τι στο παρελθόν (όπως το αλάτι, το φελλό ή τα αιθέρια έλαια).

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λιπάσματα

xoma_xorafi_1

Βιολογικά λιπάσματα ή λιπάσματα που προέρχονται από απόβλητα θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ βάσει κανόνων που υιοθέτησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών», τα οποία ψηφίστηκαν πριν από λίγες μέρες.

Οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ για τα λιπάσματα καλύπτουν κυρίως τα συμβατικά, που τυπικά εξορύσσονται από ορυχεία ή παράγονται χημικά, με υψηλή κατανάλωση ενέργειας και παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Η έλλειψη κανόνων μέχρι σήμερα καθιστούσε δύσκολη την πώληση και τη χρήση βιολογικών λιπασμάτων στην αγορά της ΕΕ.

Οι κανόνες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή έχουν ως σκοπό αρχικά να προωθήσουν την αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών για την παραγωγή λιπασμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και μειώνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη εισαγωγής θρεπτικών συστατικών. Δεύτερον, την παροχή καινοτόμων λιπασμάτων στην αγορά, τα οποία θα δίνουν στους παραγωγούς περισσότερες επιλογές και θα προωθήσουν την πράσινη ανάπτυξη. Τρίτον, την καθιέρωση κριτηρίων ποιότητας, ασφάλειας και ποιότητας, με σήμανση CE σε όλη την ΕΕ. Τέταρτον, σαφέστερες απαιτήσεις επισήμανσης για την καλύτερη ενημέρωση των παραγωγών και των καταναλωτών. Τέλος, τη διατήρηση της δυνατότητας των παραγωγών που δεν επιθυμούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ να συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανόνες.

Επί του παρόντος, η ΕΕ εισάγει περισσότερους από έξι εκατομμύρια τόνους φωσφορικά πετρώματα ετησίως για τη χρήση τους στα λιπάσματα. Ωστόσο, σύμφωνα με την επιτροπή, η ΕΕ μπορεί να ανακτήσει έως και δύο εκατομμύρια τόνους φώσφορο από τη λυματολάσπη, τα βιοδιασπώμενα απόβλητα, την κοπριά και τα κρεατοστεάλευρα, δηλαδή το 30% περίπου αυτών που εισάγει.

Όρια για το κάδμιο

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία κάλυψε τις διατάξεις για τα επίπεδα ρύπων, πρότεινε σχετικά με τα όρια περιεκτικότητας σε κάδμιο στα φωσφορικά λιπάσματα να καταστούν αυστηρότερα. Συγκεκριμένα, πρότεινε μέσα σε τρία έτη να μειωθεί η περιεκτικότητα από 60 mg/kg σε 40 mg/kg και σε 20 mg/kg μετά από εννέα χρόνια.

Μια ρήτρα επανεξέτασης που εισήχθη από τους βουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή περιορισμών σχετικά με τα επίπεδα ρύπων, 42 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να αξιολογήσει, εντός της ίδιας περιόδου, τον αντίκτυπο στο εμπόριο πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας φωσφορικού πετρώματος, και τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι κανόνες επηρεάζουν την αγορά των προϊόντων λίπανσης.

Ο κύριος εισηγητής της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Ildikó Gáll-Pelcz (ΕΛΚ, HU), δήλωσε: «Ο κύριος στόχος είναι να ενθαρρύνουμε την παραγωγή λιπασμάτων μεγάλης κλίμακας στην ΕΕ από εγχώριες οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, μετατρέποντας τα απόβλητα σε θρεπτικά συστατικά για καλλιέργειες.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr