Η Ελλάδα δεν έχει αναθεωρήσει το εθνικό της σχέδιο δράσης για τα φυτοφάρμακα

γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούν οι ευρωβουλευτές να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρώσει την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/128 της Κομισιόν, που αναφέρεται στην αειφορική χρήση των φυτοφαρμάκων στην Ε. Ε. Σε σχετική έκθεση του ευρωκοινοβουλίου επισημαίνεται ο στόχος που είχε τεθεί με το «Έβδομο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον». Στο πρόγραμμα προβλέπεται ότι έως το 2020 η χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών δεν θα έπρεπε να έχει βλαπτικά αποτελέσματα.

H σχετική οδηγία περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών, ώστε να επιτευχθεί μια φιλικότερη χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών. Επίσης θέτει στο επίκεντρο την υιοθέτηση των Αρχών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM) και εναλλακτικών τεχνικών, όπως τη χρήση μη χημικών υποκατάστατων στα φυτοφάρμακα.

Ελλιπή τα εθνικά σχέδια χρήσης φυτοπροστατευτικών

Το Άρθρο 4 της Οδηγίας ζητεί από τα κράτη – μέλη την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που να περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους, μέτρα και χρονοδιαγράμματα. Ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων. Καθώς και την ενσωμάτωση των IPM, καθώς και εναλλακτικών μεθόδων ή τεχνικών για να μειωθεί η αναγκαιότητα χρήσης των φυτοφαρμάκων.

Η έκθεση της Ευρωβουλής επισημαίνει τη «φτωχή» ενσωμάτωση των προβλέψεων της Οδηγίας από την πλειονότητα των κρατών – μελών, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει. Ένας από τους τομείς που υπολείπονται τα κράτη-μέλη αφορά την υιοθέτηση εναλλακτικών τεχνολογιών, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή απεξάρτηση από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών. Είκοσι ένα κράτη-μέλη έχουν θέσει στόχους μείωσης των κινδύνων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών. Εννέα έχουν θέσει στόχους για τη μείωση χρήσης τους. Μόνο πέντε εξ αυτών (Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία και Γαλλία) έχουν θέσει στα εθνικά τους σχέδια μετρήσιμους στόχους ευρείας κλίμακας. Τα πρώτα τέσσερα κράτη-μέλη αναφέρονται σε στόχους μείωσης του κινδύνου χρήσης. Μόνο η Γαλλία έχει θέσει στόχο μείωσης της χρήσης των φυτοπροστατευτικών.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Μέτρα που θα εξασφαλίζουν βιώσιμη χρήση των φυτοφάρμακων από τα κράτη μέλη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

φυτοφάρμακα-fytofarmaka

Τη λήψη από τα κράτη μέλη περισσότερων μέτρων που θα εξασφαλίζουν ότι τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (10 Οκτωβρίου), η Κομισιόν ανέφερε ότι η «αποσπασματική» εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων εμπόδισε τα κράτη μέλη να αποκομίσουν όλα τα οφέλη για την υγεία.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η ΕΕ διαθέτει τις αυστηρότερες διαδικασίες αδειοδότησης των φυτοφαρμάκων παγκοσμίως, παρόλα αυτά αναγνώρισε ότι η αυξανόμενη ανησυχία του κοινού για την ασφάλεια των φυτοφαρμάκων ήταν καταλυτική.

«Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι οι πολίτες ανησυχούν για τον αντίκτυπο της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία τους και το περιβάλλον», δήλωσε ο Επίτροπος για την Υγεία, Vytenis Andriukaitis. «Λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις ανησυχίες και συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης φυτοφαρμάκων».

Έλλειψη μετρήσιμων στόχων

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) που παρέχουν μετρήσιμους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κομισιόν, η φιλοδοξία και η εφαρμογή αυτών των σχεδίων δεν είναι συνεπής.

Πολλά ΕΣΔ επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική κατάρτιση των χρηστών ή στους κανόνες για τον έλεγχο του εξοπλισμού, αλλά δεν διαθέτουν λεπτομέρειες για την προστασία συγκεκριμένων οικοσυστημάτων και πόσιμου νερού. Επιπλέον, «σε περίπου 80% των περιπτώσεων, τα σχέδια δράσης δεν καθορίζουν πώς θα μετρηθεί η επίτευξη των στόχων», αναφέρει η έκθεση.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα για την παύση των φυτοφαρμάκων που καταλήγουν σε υδατορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων στους εξοπλισμούς και των οικονομικών κινήτρων στους αγρότες για την εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας των φυτοφαρμάκων. Εντούτοις, η κάλυψη αυτών των ζωνών τείνει να είναι «πολύ περιορισμένη» και οι φιλοδοξίες των στόχων υπερβολικά χαμηλές.

Οι δοκιμές παρακολούθησης του νερού που διενεργήθηκαν σε 16 κράτη μέλη το 2012 κατέδειξαν ότι το 20% των υπόγειων υδάτων και το 16% των ποταμών βρίσκονταν σε «κακή περιβαλλοντική κατάσταση».

Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών

Σύμφωνα με την έκθεση, τα κράτη μέλη θα πρέπει μειώσουν την εξάρτησή τους από τα φυτοφάρμακα, μεταβαίνοντας σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM). Η Επιτροπή αναφέρει ότι το IPM «αποσκοπεί στη διατήρηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και άλλων μορφών παρέμβασης σε επίπεδα που δικαιολογούνται από οικονομικής και οικολογικής απόψεως και μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον».

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Επιστημονικές έρευνες έδειξαν οτι τα νεοκοτινοειδή φυτοφάρμακα βλάπτουν τις μέλισσες

melisokomos_1

Οι δύο πρώτες μεγάλης κλίμακας επιστημονικές έρευνες, που έγιναν σε πραγματικές συνθήκες στην Ευρώπη και στον Καναδά σχετικά με τα νεοκοτινοειδή, επιβεβαίωσαν τις υποψίες: ότι τα εν λόγω ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα μπορούν να βλάψουν σοβαρά τις μέλισσες, τόσο εκείνες των μελισσιών όσο και τις άγριες, μειώνοντας τις δυνατότητες αναπαραγωγής τους και τελικά την πιθανότητα επιβίωσής τους το χειμώνα.

Με δεδομένο ότι οι μέλισσες είναι ζωτικοί επικονιαστές των φυτών στη φύση, ό,τι κάνει κακό σε αυτές, έχει επίπτωση στην παραγωγή τροφίμων και άρα τελικά βλάπτει τους ανθρώπους.

Ήδη από τη δεκαετία του 1990 είχαν εκφρασθεί οι πρώτες υποψίες ότι οι εν λόγω ουσίες που χρησιμοποιούνται διεθνώς στις γεωργικές καλλιέργειες για την προστασία τους, έχουν παρενέργειες στις μέλισσες που κάθονται πάνω στα φυτά.

Παρέμεναν, όμως, έως τώρα αβεβαιότητες σχετικά με το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα – και τώρα υπάρχει πλέον μια απάντηση: είναι όντως σοβαρό και κάτι πρέπει να γίνει, προτού είναι αργά για τις μέλισσες (και δεν πρόκειται μόνο για το μέλι τους, αλλά για όλες τις άλλες πολύτιμες υπηρεσίες τους στα οικοσυστήματα).

Οι δύο έρευνες, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό “Science”, αποτέλεσαν τα πιο φιλόδοξα έως τώρα πειράματα πεδίου για τις επιπτώσεις των νεοκοτινοειδών, καλύπτοντας 33 τοποθεσίες σε μια συνολική έκταση 2.000 εκταρίων (3.000 γηπέδων ποδοσφαίρου).

Στην Ευρώπη οι μελέτες έλαβαν χώρα στη Βρετανία, στη Γερμανία και στην Ουγγαρία και -όπως και στον Καναδά, που έγινε η δεύτερη μελέτη- διαπίστωσαν ότι τα νεοκοτινοειδή επιφέρουν μείωση στους πληθυσμούς διαφόρων ειδών μελισσών (με μόνη εξαίρεση ένα είδος μέλισσας στη Γερμανία), αλλά και άλλες συνέπειες, όπως μικρότερο προσδόκιμο ζωής, απώλεια των βασιλισσών από τα μελίσσια, γέννηση λιγότερων απογόνων κ.α.

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τις μέλισσες, αν τα νεοκοτινοειδή ανακατεύονται με μυκητοκτόνα και άλλα αγροχημικά.

Η ευρωπαϊκή έρευνα εστιάσθηκε στις επιπτώσεις από τη χρήση δύο νεοκοτινοειδών, του clothianidin της Bayer CropScience και του thiamethoxam της Syngenta, οι οποίες και χρηματοδότησαν εν μέρει την έρευνα.

Η Bayer, παρά τα νέα ευρήματα, δήλωσε ότι δεν τα θεωρεί πειστικά, ενώ η Syngenta επεσήμανε την περίπτωση της Γερμανίας, όπου οι επιπτώσεις φαίνεται να είναι πολύ μικρότερες.

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι όσο λιγότερες αρρώστιες πλήττουν τα μελίσσια και όσα περισσότερα φυτά με άνθη υπάρχουν γύρω από τα μελίσσια (όπως π.χ. στη Γερμανία), τόσο μικρότερη φαίνεται να είναι η επίπτωση των νεοκοτινοειδών στις μέλισσες μιας περιοχής.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Έρευνα: Νεοκοτινοειδή φυτοφάρμακα και η επίδραση στις μέλισσες

φυτοφάρμακα-fytofarmaka

Τα νεοκοτινοειδή φυτοφάρμακα βλάπτουν τις μέλισσες (και άρα όλους μας), επιβεβαιώνει η μεγαλύτερη έως τώρα έρευνα στην Ευρώπη

Οι δύο πρώτες μεγάλης κλίμακας επιστημονικές έρευνες, που έγιναν σε πραγματικές συνθήκες στην Ευρώπη και στον Καναδά σχετικά με τα νεοκοτινοειδή, επιβεβαίωσαν τις υποψίες: ότι τα εν λόγω ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα μπορούν να βλάψουν σοβαρά τις μέλισσες, τόσο εκείνες των μελισσιών όσο και τις άγριες, μειώνοντας τις δυνατότητες αναπαραγωγής τους και τελικά την πιθανότητα επιβίωσής τους το χειμώνα.

Με δεδομένο ότι οι μέλισσες είναι ζωτικοί επικονιαστές των φυτών στη φύση, ό,τι κάνει κακό σε αυτές, έχει επίπτωση στην παραγωγή τροφίμων και άρα τελικά βλάπτει τους ανθρώπους.

Ήδη από τη δεκαετία του 1990 είχαν εκφρασθεί οι πρώτες υποψίες ότι οι εν λόγω ουσίες που χρησιμοποιούνται διεθνώς στις γεωργικές καλλιέργειες για την προστασία τους, έχουν παρενέργειες στις μέλισσες που κάθονται πάνω στα φυτά. Παρέμεναν όμως έως τώρα αβεβαιότητες σχετικά με το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα – και τώρα υπάρχει πλέον μια απάντηση: είναι όντως σοβαρό και κάτι πρέπει να γίνει, προτού είναι αργά για τις μέλισσες (και δεν πρόκειται μόνο για το μέλι τους, αλλά για όλες τις άλλες πολύτιμες υπηρεσίες τους στα οικοσυστήματα).

Οι δύο έρευνες, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Science», αποτέλεσαν τα πιο φιλόδοξα έως τώρα πειράματα πεδίου για τις επιπτώσεις των νεοκοτινοειδών, καλύπτοντας 33 τοποθεσίες σε μια συνολική έκταση 2.000 εκταρίων (3.000 γηπέδων ποδοσφαίρου).

Στην Ευρώπη οι μελέτες έλαβαν χώρα στη Βρετανία, στη Γερμανία και στην Ουγγαρία και -όπως και στον Καναδά, που έγινε η δεύτερη μελέτη- διαπίστωσαν ότι τα νεοκοτινοειδή επιφέρουν μείωση στους πληθυσμούς διαφόρων ειδών μελισσών (με μόνη εξαίρεση ένα είδος μέλισσας στη Γερμανία), αλλά και άλλες συνέπειες, όπως μικρότερο προσδόκιμο ζωής, απώλεια των βασιλισσών από τα μελίσσια, γέννηση λιγότερων απογόνων κ.α.

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τις μέλισσες .. διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο Emvolos.gr 

Οι ευρωβουλευτές κατά των φυτοφαρμάκων σε περιοχές οικολογικής εστίασης

φυτοφάρμακα-fytofarmaka

Οι ευρωβουλευτές στρέφονται κατά των φυτοφαρμάκων σε περιοχές οικολογικής εστίασης. Γράφει η Ειρήνη Αιμονιώτη

Στη Γαλλική (FNE) ,αναφέρει σε δήλωσή της, στις 14 Ιουνίου, πως « η απόφαση είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για την αξιοπιστία της ΚΑΠ και της βιοποικιλότητας». Η Ένωση Προστασίας Περιβάλλοντος  εκτιμά ακόμη,  πως τα περιβαλλοντικά ζητήματα φαίνεται να είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων, σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει έκτακτη ανάγκη μετάβασης σε ένα «αγρό- οικολογικό» περιβάλλον, που είναι έτσι και αλλιώς, ένα αναπόφευκτο γεγονός. Ωστόσο, παραμένει επιφυλακτική, επειδή «στους 630 βουλευτές που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, μόνο 267 ψήφισαν υπέρ, για την προστασία της βιοποικιλότητας.»

Η γαλλική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλώνει: «είναι επείγον να προωθηθεί η βιώσιμη γεωργία που διαφυλάσσει τη βιοποικιλότητα και προστατεύει την υγεία των Ευρωπαίων. Αυτό απαιτεί μείωση, των φυτοφαρμάκων και την απαγόρευσή τους σε περιοχές οικολογικής εστίασης».

Το διαβάσαμε στο emvolos.gr

Eπιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει ο τοξικολόγος Christopher Portier αναφέροντας οτι η τοξικότητα της ουσίας glyphosate είναι επικίνδυνη.

glyphosate

Ο τοξικολόγος Christopher Portier, μετά την εκ νέου ανάλυση των μελετών της υγείας τρωκτικών καταθέτει έκθεση της εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ζητά διαφανή επαναξιολόγηση στα δεδομένα τοξικότητας της ουσίας glyphosate. Μελέτες δείχνουν μια αύξηση σε όγκους στα τρωκτικά, που δεν ελήφθησαν υπόψη από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Ο τοξικολόγος Christopher Portier, το 2015, είχε ζητήσει από την Ευρωπαία  Επίτροπος Υγείας να αγνοήσει τη γνώμη της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το glyphosate δεν έχει καρκινογόνο δράση. Αυτή τη φορά είναι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, και επικεφαλής των υπηρεσιών για την αξιολόγηση των φυτοϋγειονομικών προϊόντων, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στις 28 Μάιου που αναφέρει, πως ο τοξικολόγος Christopher Portier θέτει υπό αμφισβήτηση τα συμπεράσματα των ευρωπαϊκών οργανισμών που αξιολόγησαν τη glyphosate.

Τι λένε οι μελέτες.

Η ανάλυση των δεδομένων που δημοσιοποιούνται και τα οποία σχετίζονται με την υγεία των τρωκτικών (ποντίκια και αρουραίοι) μετά από έκθεση τους σε glyphosate, αναφέρει πως σε οκτώ περιπτώσεις αυξήθηκαν σημαντικά η εμφάνιση των όγκων. Οι όγκοι αυτοί επηρεάζουν, σύμφωνα με μελέτες, πνεύμονες, θυρεοειδή, νευρά, ιστούς του δέρματος, το ήπαρ, μαστικούς αδένες, και όλους τους ιστούς.

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο: www.emvolos.gr

Ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Τρικάλων για την ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων

fytofarmaka

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μ ε την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου ο ΤΟΕΒ Τρικάλων Ημαθίας παρακαλεί τους καλλιεργητές να έχουν ως πρώτο μέλημα την ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΥΦ (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας), μετά τη χρήση φυτοφαρμάκων θα πρέπει να γίνεται τριπλό ξέπλυμα των κενών δοχείων και στη συνέχεια να τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους.

Ο ΤΟΕΒ έχει τοποθετήσει ήδη δύο κάδους για τη συλλογή των κενών συσκευασιών και θα τοποθετήσει και άλλους, ενώ οι κενές συσκευασίες συλλέγονται από αρμόδια εταιρία.  Παρόλη την προσπάθεια όμως και την ενημέρωση,  παρατηρήθηκαν φαινόμενα με δοχεία που δεν έχουν ξεπλυθεί ούτε μια φορά, καθώς και φαινόμενα ρίψης σκουπιδιών μέσα στους κάδους αυτούς.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο γύρω μας τα κρούσματα καρκίνου και ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές.  Για το λόγο αυτό ας δείξουμε όλοι περισσότερη υπευθυνότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 

                           Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τρικάλων.
                                                
                           ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ