Χρηματοδότηση των Αδειών Φύτευσης Αμπελώνων με την Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης

ampeli_2

Για διάστημα παραπάνω από τρεις μήνες (21.12.2017 έως 2.4.2018) φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 που αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης).

 

Στις 14/12 ο υπουργός ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης, που για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν, στο πλαίσιο της εγκατάστασης πολυετών φυτειών, οι δικαιούχοι που έχουν λάβει Άδεια Φύτευσης αμπέλων για τα έτη 2016 και 2017 με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχουν εγκαταστήσει τον αμπελώνα πριν την προκήρυξη της Δράσης. Η ΚΕΟΣΟΕ εδώ και δυο χρόνια έκρουε και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας την οικονομική αδυναμία των αμπελουργών να προβούν σε φυτεύσεις, κινητοποιώντας αρχικά το ΥΠΑΑΤ, ώστε να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση των Αδειών Φύτευσης μέσω των προγραμμάτων Αναδιάρθρωσης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Commission. Η άρνηση της Commission ενεργοποίησε το plan B της ΚΕΟΣΟΕ με επιτυχία η οποία ζήτησε από το ΥΠΑΑΤ να ενταχθούν οι φυτεύσεις αμπελώνων στα Σχέδια Βελτίωσης και έτσι σήμερα οι αμπελουργοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα στήριξης στη Δράση 4.1.1 και να ενισχυθούν ανάλογα την κατηγορία στην οποία εντάσσονται (από 40% έως και 80% για τα νησιά του Αιγαίου). Το ποσό που θα λάβουν σε όσους εγκριθεί το αίτημα στήριξης (Σχέδιο Βελτίωσης) συναρτάται με το «εύλογο κόστος» εγκατάστασης που σε αμπελώνα με υποστήλωση, ανέρχεται σε 1.407 €. Η δυνατότητα αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα αναιμικά ποσοστά φύτευσης αμπελιών από τους κατέχοντες Άδεια Φύτευσης, αφού για το 2016 πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος, το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών φυτεύσεων ανέρχεται στο 12%.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Δημοσιεύτηκαν οι πίνακες με την βαθμολογία των αιτηθέντων για Άδειες Φύτευσης 2017

soil

Δημοσιεύτηκαν από το Υπ.Α.Α.ΑΤρ οι πίνακες με την βαθμολογία των αιτηθέντων Άδειες Φύτευσης για το 2017 (ακολουθεί πίνακας των αιτούντων).

Από τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα προκύπτει ότι υπεβλήθησαν αιτήματα για χορήγηση Αδειών Φύτευσης από 2.665 αιτούντες για 41.367,6 στρέμματα με μέσο όρο 15,56 στρέμματα ανά αίτηση.

Μετά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο έγιναν αποδεκτά (ήταν επιλέξιμα) τα αιτήματα όλου του πλήθους των αιτούντων για 16.456,1 στρέμματα, με μέσο όρο τα 6,2 στρέμματα ανά αίτηση.

Στην βαθμολόγηση των αποδεκτών αιτημάτων, αφού αυτά υπερέβησαν τα 6.200 (1% της εθνικής έκτασης) περίπου στρέμματα, εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα κριτήρια προτεραιότητας.

Η υψηλότερη βαθμολογία επτά (7) αφορά 47 αιτούντες, ενώ η χαμηλότερη βαθμολογία ανήλθε στο 1,5.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΚΕΟΣΟΕ, θα χορηγηθούν ΄Αδειες Φύτευσης για όσους αιτούντες βαθμολογήθηκαν από 4,50 και πάνω που αφορά 1.026 αιτούντες και 6.273,1 στρέμματα.

Επί της βαθμολόγησης οι αιτούντες δύνανται να υποβάλλουν ένσταση μέχρι τις 14 Ιουλίου 2017.

Δείτε τον πίνακα εδώ

 

 

 

 

Προέλευση: www.agrocapital.gr

Οι τελικές βαθμολογίες και όλοι οι δικαιούχοι για τις νέες άδειες φύτευσης, ενστάσεις ως 14 Ιουλίου

ampeli_1, grape, σταφύλι

Τις τελικές βαθμολογίες των αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπέλων εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη διαδικασία των ενστάσεων να έχει ήδη ανοίξει και να τρέχει ως τις 14 Ιουλίου.

Συνολικά έγιναν αποδεκτές αιτήσεις για 16. 451 στρέμματα, με όσους συγκεντρώνουν μεγαλύτερες βαθμολογίες να λαμβάνουν τις αιτούμενες εκτάσεις, ενώ για όσους πήραν λιγότερους πόντους θα υπάρξει οριζόντια περικοπή. Υπενθυμίζεται ότι η μοιρασιά, θα γίνει για περίπου 6.400 στρέμματα.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές εώς 14 Ιουλίου.

Δείτε εδώ τη βαθμολογία των αιτούμενων αγροτεμαχίων.

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr