Μετά τη μείωση της φορολογίας των συνεταιρισμών ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τη μείωση της φορολογίας των συνεταιρισμών στο 11% και των συνεταιρισμών αγροτών κατά 10 μονάδες σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Kαθιστούν επιτακτική πλέον την Αναζήτηση λύσεων στο συνεταιριστικό νόμο (4384/16).

Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι η κυβέρνηση βάζει «μπροστά το κάρο και πίσω το άλογο». Kαθώς, πριν λύσει ζωτικής σημασίας θέματα οργάνωσης των συνεταιρισμών έρχεται εσπευσμένα και φυσικά λόγω εκλογών, να ανακοινώσει τη δραστική μείωση της φορολογίας όσων δρουν συλλογικά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μείωση της φορολογίας είναι καλοδεχούμενη. Ωστόσο, η χαώδης κατάσταση που επικρατεί στο οργανωτικό θεσμικό πλαίσιο των συνεταιρισμών, υπάρχει κίνδυνος να ακυρώσει την όποια ευεργετική επίπτωση των προωθούμενων φορολογικών μέτρων.

Σημειωτέον ότι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς ήταν από τις πρώτες εξαγγελίες του σημερινού υπουργού, Στ. Αραχωβίτη, που ωστόσο δυσκολεύεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή.

Εκτιμάται μάλιστα πως η στρέβλωση που έχει επέλθει από την εποχή του 4015/2011 και εν συνεχεία με τον 4384/2016 είναι τεράστια και έχει δώσει το δικαίωμα στον κάθε τυχάρπαστο ιδιώτη να παριστάνει τον θεσμικό εκπρόσωπο των συνεταιρισμένων αγροτών. Πολλοί μάλιστα εκφράζουν το φόβο ότι μια εφαρμογή των εξαγγελιών Τσίπρα (από 1ης Ιανουαρίου 2020) χωρίς να έχει «διορθωθεί» η δυσλειτουργία του νόμου, θα ενίσχυε τις παραδοξότητες και κάνοντας τους αγρότες να δουλεύουν για τους συνεταιρισμούς και τους συνεταιρισμούς για τους ιδιώτες.

Αναφέρονται για μια ακόμη φορά οι βασικές πρωθυπουργικές εξαγγελίες του Ζαππείου που αφορούν, άλλες λίγο και άλλες πολύ, τους αγρότες.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Τα πλεονάσματα των Αγροτικών Συνεταιρισμών που διανέμονται στα μέλη, θα φορολογούνται ως εισόδημα

Με τις διατάξεις τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων.», ορίζεται ότι, τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) που διανέμονται στα μέλη ΑΣ εγγεγραμμένου και ενήμερου στο Εθνικό Μητρώο ΑΣ, φορολογούνται εφεξής ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα, αντί από επιχειρηματική που ισχύει σήμερα.

Η προτεινόμενη τροπολογία κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη: α) για την αποσαφήνιση του τρόπου φορολόγησης των καταβαλλόμενων ή διατηρούμενων στον ΑΣ ως εξατομικευμένη κατάθεση, πλεονασμάτων που διανέμονται στα μέλη του ΑΣ β) για τη στήριξη του εισοδήματος και τη βελτίωση της φορολογικής θέσης των αγροτών μελών ΑΣ και γ) για την ανάπτυξη του αγροτικού συνεργατισμού.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρο …
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α’ 78)

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4384/2016 (Α’ 78). Ειδικότερα, ο αγροτικός συνεταιρισμός συγκεντρώνει το προϊόν των μελών του, το συσκευάζει ή το μεταποιεί, το αποθηκεύει και τελικά το διαθέτει στην αγορά. Τα έσοδα που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του συνεταιρισμού, δημιουργούν το πλεόνασμα της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4384/2016.

Στη συνέχεια, ο συνεταιρισμός ανάλογα με τις συναλλαγές των μελών του με αυτόν, διανέμει το πλεόνασμα στα μέλη του. Τα πλεονάσματα που διανέμονται στα μέλη του συνεταιρισμού φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα και τηρούν την υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, ανεξάρτητα αν αυτά αποδίδονται στα μέλη ή παραμένουν στον συνεταιρισμό ως εξατομικευμένη κατάθεση, φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Η ισχύς της προτεινόμενης διάταξης άρχεται από 1.1.2018. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να δοθεί ένα κίνητρο για την επιστροφή των αγροτών σε συνεργατικά σχήματα ως μέλη και όχι ως πελάτες, διαφορετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν θα έχουν καμία διαφορά από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

Θέμα καταβολής ΦΠΑ με την ανάκληση της φορολογικής αποθήκης των οινοποιείων

Την απαίτηση καταβολής του Φ.Π. Α (υπολογιζόμενο επί του κόστους παραγωγής του οίνου) των αποθεμάτων κατά τη χρονική στιγμή ανάκλησης της φορολογικής αποθήκης των οινοποιείων που επιλέγουν να μην την διατηρήσουν, εγείρουν τα κατά τόπους Τελωνεία. Η απαίτηση αυτή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση των μικρών οινοποιών, αφού κυρίως οι τελευταίοι αίρουν τις φορολογικές αποθήκες που είχαν συστήσει εξαιτίας της επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί.

Η απαίτηση αυτή των Τελωνείων βασίζεται στην απόφαση Δ 758/397/ 5-6-2002 της οποίας το άρθρο 5 προβλέπει:

Άρθρο 5 

Θέση σε ανάλωση αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων αποσταγμάτων από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή

1) Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων αποσταγμάτων από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, χωρίς να έχει προηγηθεί πώληση, κατατίθεται από τον ίδιο, κατά την έξοδο των προϊόντων από τη Φορολογική Αποθήκη, στο Τελωνείο Ελέγχου αυτής Δήλωση Ε. Φ.Κ. με την οποία βεβαιώνεται και καταβάλλεται μόνο ο Ε.Φ.Κ.

2) Ο αναλογών Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, αποδίδονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ο δε συμψηφισμός του Φ.Π.Α. των εισροών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου (άρθρο 1 § 3 της παρούσας: Ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, βεβαιώνονται και εισπράττονται με ανεξάρτητη Συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ., η οποία υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, στο Τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, τον επόμενο μήνα από το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής και το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του μήνα αυτού).

3) Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ. Π.Α., επειδή δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αξία, η οποία πρέπει να έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 19 του Ν.  2859/2000.

Τα Τελωνεία συνεπώς θεωρούν ότι τίθεται σε ανάλωση ο οίνος, όταν το οινοποιείο ανακαλεί τη φορολογική αποθήκη του.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Μειώνεται σταδιακά η φορολογία αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών

γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Την σταδιακή μείωση στην φορολογία, δηλαδή του 29% έως το 25% των αγροτικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και άλλων επιχειρηματικών νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στις 27 Νοεμβρίου στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681»

Συγκεκριμένα, μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής

-σε 28% για το φορολογικό έτος 2019 από 29% σήμερα

-σε 27% για το φορολογικό έτος 2020

-σε 26% για το φορολογικό έτος 2021

-σε 25% για το φορολογικός έτος 2022 και τα επόμενα.

Οι απώλειες εσόδων από το φορολογικό έτος 2023 και μετά ανέρχονται σε 450 εκατ. ευρώ.

-Ειδικότερα για το 2019 το κόστος εκτιμάται σε 142 εκατ. ευρώ

-για το 2020 σε 247 εκατ. ευρώ

-για το 2021 σε 371 εκατ. ευρώ

-και για το 2022 σε 515 εκατ. ευρώ.

Το παραπάνω δημοσιονομικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την υλοποίηση της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως ισχύει, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της μη απόκλισης, από τους δημοσιονομικούς στόχους, όπως ετέθησαν στο ΜΠΔΣ 2018- 2021.

Αναλυτικότερα η τροπολογία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, από 29% που ισχύει σήμερα, σε 25% για τα εισοδήματα που αποκτώνται το φορολογικό έτος 2022 και επόμενα. Ο συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης από τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 28%. Σκοπός της διάταξης είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των νομικών -προσώπων και οντοτήτων και εξ αυτού η ενίσχυση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε agrotes.eu

Α.Α.Δ.Ε. : Από 100 έως 500 ευρώ τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη φορολογική

xartonomismata_3

Διευκρινίσεις για το ύψος των προστίμων στις εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έγγαμων φορολογούμενων δίνει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από τους φορολογούμενους. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και μπορεί να φτάσουν και τα 500 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 • Μεταξύ των παραβάσεων στις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία, είναι και όταν α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου και β) όταν δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση.
 • Τα πρόστιμα για τις ανωτέρω παραβάσεις καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ως εξής:
  • εκατό ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της προηγούμενης παραγράφου
  • εκατό ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης β’ της προηγούμενης παραγράφου που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
  • διακόσια πενήντα ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης β’, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
  • πεντακόσια ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης β’, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Επίσης, η νομοθεσία ορίζει ότι οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Προβλέπεται ειδικότερα ότι:

Προβλέπεται ακόμη ότι:

 • Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών αρχικών χρεωστικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, δεδομένου ότι υποβάλλεται μία μόνο δήλωση, το οποίο ανέρχεται:
  • σε εκατό ευρώ, αν δεν είναι κανένας από τους συζύγους υπόχρεος τήρησης βιβλίων ή
  • σε διακόσια πενήντα ή πεντακόσια ευρώ, αν ο ένας από τους δύο συζύγους ή και οι δύο σύζυγοι είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων, με βάση το απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα αντίστοιχα. Στην περίπτωση συζύγων που είναι και οι δύο υπόχρεοι τήρησης βιβλίων, ο ένας με βάση το απλογραφικό σύστημα ενώ ο άλλος με το διπλογραφικό, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ.
 • Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών τροποποιητικών χρεωστικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) έγγαμων, με τις οποίες τροποποιείται ποσό εισοδήματος του ενός από τους συζύγους που δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων ενώ ο άλλος είναι, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.
 • Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών τροποποιητικών χρεωστικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) έγγαμων, με τις οποίες τροποποιείται ποσό εισοδήματος του ενός από τους συζύγους που είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων, επιβάλλεται το πρόστιμο των διακοσίων πενήντα ή πεντακοσίων ευρώ ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί.
 • Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών τροποποιητικών χρεωστικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) έγγαμων, με τις οποίες τροποποιούνται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, δεδομένου ότι υποβάλλεται μία μόνο δήλωση, το οποίο ανέρχεται:
  • σε εκατό ευρώ, αν δεν είναι κανένας από τους συζύγους υπόχρεος τήρησης βιβλίων ή
  • σε διακόσια πενήντα ευρώ, αν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων με βάση το απλογραφικό σύστημα
  • σε πεντακόσια ευρώ, αν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων με βάση το διπλογραφικό σύστημα

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Απαιτείται η κατηγορία κτίσματος επί αγροτεμαχίου στο Ε9 για πιο λίγο ΕΝΦΙΑ

xartonomismata_3

Την κατηγορία του ακινήτου που τυχόν διαθέτουν επί αγροτεμαχίου και όχι μόνο την συνολική επιφάνεια των κτισμάτων τους, θα πρέπει να δηλώσουν στο Ε9 οι αγρότες, ώστε να μην θεωρηθεί ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται οικία.

Έκπτωση 50% μπορεί να γίνει αν διαπιστωθεί οικονομική αδυναμία πληρωμής της οφειλής για το συγκεκριμένο έτος.

Αυτό συστήνουν ειδικοί, καθώς έχει παρατηρηθεί πολλές φορές αγρότες να υφίστανται μεγάλες επιβαρύνσεις γιατί κτίσματα που διαθέτουν, έχουν θεωρηθεί οικίες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι αγρότες και στην περίπτωση των αγροτεμαχίων, καθώς χρειάζεται και η συμπλήρωση του κωδικού που περιγράφει την απόσταση από τη θάλασσα.

Σημειωτέον, ότι για έναν μήνα ακόμα (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017) και έως ότου εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, μπορούν όσοι διαπιστώσουν λάθη στην ακίνητη περιουσία, που ενδεχομένως να ανεβάζουν τον λογαριασμό του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

Ιδιαίτερα οι κληρονόμοι ή όσοι έκαναν αγορές και έχουν αλλαγές σε σχέση με το Ε9 του 2016, θα πρέπει να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν ανακρίβειες και να τις διορθώσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση του φόρου πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και η τελευταία τον Ιανουάριο του 2018.

Συνολικά 7,4 εκατ. φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν περίπου 3,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,65 υπολογίζεται να εισέλθουν στον κρατικό κορβανά (η εισπραξιμότητα του φόρου ανέρχεται περίπου στο 80%). Για τους περισσότερους φορολογουμένους ο φόρος θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και μόνο όσοι είχαν προσαύξηση της περιουσίας ή μείωσή της, θα διαπιστώσουν αλλαγές στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Στο σημείωμα θα αναγράφονται το ποσό της κάθε δόσης καθώς και η ταυτότητα οφειλής η οποία ακολουθεί την οφειλή μέχρι την πλήρη εξόφλησή της. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσκομίζουν την ταυτότητα οφειλής (ουσιαστικά πρόκειται για ένα αριθμό) στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ και να πληρώνουν τη δόση που προκύπτει. Υπενθυμίζεται ότι όσοι αδυνατούν να καταβάλουν τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται πλήρη απαλλαγή ή έκπτωση.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι δεν μπορούν λόγω οικονομικής αδυναμίας να πληρώσουν τον φόρο δικαιούνται έκπτωση ή πλήρη απαλλαγή υπό προϋποθέσεις:

• Έκπτωση 50% μπορεί να γίνει αν διαπιστωθεί οικονομική αδυναμία πληρωμής της οφειλής για το συγκεκριμένο έτος. Πρέπει, όμως, να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων των πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.

γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην ξεπερνάει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Με πιστωτική ή ρύθμιση 12 άτοκων δόσεων για εξόφληση φόρων στους αγρότες με χρέη

trakter_2

Εναλλακτικούς τρόπους να πληρώσουν τις δόσεις της εφορίας, έστω και μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας (29 Ιουλίου 2017) καταβολής της πρώτης δόσης αναζητούν όσοι αγρότες δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα χρήματα που απαιτούνται. Σε αυτό το πλαίσιο όσοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν εμπρόθεσμα την πρώτη δόση της εφορίας μπορούν να καταβάλλουν το συνολικό ποσό με πιστωτική κάρτα, άτοκα και σε έως και 12 δόσεις.

Πλέον αυτοί οι παραγωγοί αναζητούν τον πιο φτηνό και με περισσότερες δόσεις τρόπο, προκειμένου να μην είναι εκτεθειμένοι απέναντι στην εφορία.

Με τον τρόπο αυτό οι φορολογούμενοι μπορούν να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής του φόρου χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση.

Όσοι δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα ή δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν, μπορούν να ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση της εφορίας σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες όμως επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5%.

Οι αιτήσεις ένταξης γίνονται στο TAXISnet και αφού έχει επέλθει η προθεσμία της πρώτης δόσης. Έτσι αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής των δόσεων προς την εφορία δίνεται η ευκαιρία – υπό προϋποθέσεις να ρυθμιστεί το σύνολο της οφειλής σε 12 δόσεις.

Η υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 και η υποβολή τόσο της αίτησης όσο και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος ΤΑΧΙSnet, που είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη της αίτησης.

 Σε κάθε περίπτωση, ο αγρότης που θα υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

 • Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%, ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.
 • Προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις. Θα πρέπει επίσης όλα τα προηγούμενα χρέη του να έχουν ρυθμιστεί. Γενικά, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο όλες οι οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων του ν. 4152/2013.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Εκπλήξεις με τη φορολόγηση των αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους

fishingboat

Δυσάρεστες εκπλήξεις για μια μεγάλη μερίδα αλιέων επιφύλασσε η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Η μη συμπερίληψή τους στα δεδομένα βάσει των οποίων πραγματοποιούταν η προσυμπλήρωση των κωδικών 037-038 τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν απλά μια πρόγευση καθώς, ακόμα και μετά τη φόρτωση στο σύστημα των νέων επικαιροποιημένων αρχείων που απέστειλε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην ΑΑΔΕ, πολλοί εξ αυτών διαπίστωσαν ότι όχι μόνο δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των κατ’ επάγγελμα αγροτών, αλλά και ότι φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή με συντελεστή 29% από το πρώτο ευρώ.

Πρόκειται για ένα ακόμα σύμπτωμα τoυ αλαλούμ που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τη φορολόγηση του κλάδου και η οποία αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, και στη διχογνωμία που επικρατεί, ακόμα και στο εσωτερικό της φορολογικής διοίκησης, για το καθεστώς και την αρμοδιότητα φορολόγησης του εισοδήματος από αλιευτικά σκάφη χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους με συμπλοιοκτησία. Με εγκύκλιο (ΠΟΛ.1035/18.3.2016) που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2016, η Γενική Γραμματεία Εσόδων ενημέρωνε ότι το υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτή τη γνωμοδότηση 47/2015 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών ολικής χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους πρέπει να φορολογείται βάσει των διατάξεων περί φορολογίας πλοίων (ν. 27/1975) και όχι ως εισόδημα από γεωργική επιχείρηση.

Υποχρεωτικά στα βιβλία

Επί της ουσίας, ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών φαίνεται ότι συνεχίζουν ως σήμερα να αντιμετωπίζουν φορολογικά το εισόδημα αυτό ως εισόδημα από αγροτική επιχείρηση, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται λογιστικά. Σε απαντητικό έγγραφο που έστειλε στις αρχές του μήνα η ΔΟΥ Μυτιλήνης, ύστερα από σχετικά ερωτήματα του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων Νομού Λέσβου, και το οποίο έχει στη διάθεσή της η «ΥΧ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000 και της ΠΟΛ 1320/1998, οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας των οποίων το μήκος μεταξύ καθέτων είναι μικρότερο ή ίσο των 12 μέτρων (σ.σ. 10 κόροι), έχουν τη δυνατότητα επιλογής της ένταξής τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού (κατ’ αποκοπή καταβολή ΦΠΑ) ή την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Ο εκμεταλλευτής σκάφους μικρότερου των 6 μέτρων μεταξύ καθέτων που έχει ενταχθεί στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς καταβολής ΦΠΑ δεν υποχρεούται στην κατ’ αποκοπή καταβολή ΦΠΑ».

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Μέχρι 30 Ιουνίου υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για αγρότες

agroths_orgoma_1

Κάτι περισσότερο από ένα μήνα περιθώριο, μέχρι τις 30 Ιουνίου, έχουν οι αγρότες προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους για το 2017. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ισχύει βάσει τροπολογίας που ψηφίστηκε στον νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες.

Επίσης με την ίδια τροπολογία μειώνονται οι δόσεις του φόρου εισοδήματος των συνεταιρισμών, των εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων.Συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροπολογία μειώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων από οκτώ σε έξι, η πρώτη εκ των οποίων δεν καταβάλλεται πλέον με την υποβολή της δήλωσης αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Τα ανωτέρω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2016 και μετά.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο agronews.gr

Βουλή: Δεν θα υπάρξουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για αγρότες στα μέτρα για την αξιολόγηση, δήλωσε ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Ευ. Αποστόλου

Επιβεβαίωσε εμμέσως ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, ότι o Φ. Π. Α στα αγροτικά εφόδια θα μειωθεί στο 13%, από 24% που ισχύει σήμερα, ενώ υποστήριξε ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά ελαφρύνσεις, στον αγροτικό τομέα, από τη συμφωνία για την Αξιολόγηση και ότι το 85% με 90% των αγροτών θα έχουν επιστροφές φόρων.

«Μην ανησυχείτε. Το απόγευμα ή αύριο που θα ανακοινωθεί η συμφωνία, θα δείτε ότι, όχι μόνο δεν θα υπάρξει πρόσθετη φορολόγηση για τον αγρότη, αλλά θα μπούμε σε δρόμο που οδηγεί στη μείωση του κόστους παραγωγής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρ. Συμπαράταξης Β. Κεγκέρογλου, ο οποίος τόνισε την άμεση ανάγκη να βρεθούν τρόποι για την ενίσχυση των αγροτών που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.

Την συνέχεια του άρθρου θα την βρείτε στο emvolos.gr