Φαντάροι, μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέξιμοι για την επιδότηση του 14χίλιαρου

Διευκρινιστική εγκύκλιο 32 σημειών για το Μέτρο 6.3 « Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» που δέχεται αιτήσεις έως 4 Ιουνίου εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου μεταξύ άλλων αποσαφηνίζονται όροι επιλεξιμότητας, όπως το γεγονός ότι φαντάροι και μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι επιλέξιμοι και επίσης τονίζεται ότι οι αγρότες για να κάνουν αίτηση δεν χρειάζεται να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 6.3 « Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» αφορά την επιδότηση 14.000 ευρώ αγροτών που έχουν τυπική απόδοση εκμετάλλευσης έως 7. 999 ευρώ, αγροτικό εισόδημα μέχρι 3. 000 ευρώ και διαμένουν σε περιοχές με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.

 

Αναλυτικά στη διευκρινιστική εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

  1. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Κάθε αντίτυπο του φακέλου υποψηφιότητας παραδίδεται στην οικεία ΔΑΟΚ μέσα σε ξεχωριστό σκληρό κουτί με λάστιχο. Στην ράχη και στο μπροστινό μέρος του κουτιού αναγράφεται η ένδειξη «Υπομέτρο 6.3», το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η Περιφερειακή Ενότητα, το ονοματεπώνυμο του συντάκτη μελετητή και η ένδειξη πρωτότυπο ή αντίγραφο. Εντός του κουτιού, τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο με ελάσματα με τη σειρά που έχουν αριθμηθεί στο ΠΣΚΕ.
  2. Τα δικαιολογητικά καλό είναι να αριθμούνται στο φυσικό φάκελο με τη σειρά που προκύπτουν στον πίνακα των δικαιολογητικών όπως αποτυπώνεται στην εφαρμογή του ΠΣΚΕ. Στις περιπτώσεις όπου με κάποιο δικαιολογητικό μπορούμε να αξιολογήσουμε δύο ή περισσότερα ζητήματα, το δικαιολογητικό αυτό αναρτάται μία φορά. Την επόμενη φορά, γίνεται αναφορά στη θέση του δικαιολογητικού στο κείμενο που το περιγράφεται το εν λόγω θέμα. Η περίπτωση να έχει γίνει διαφορετικά η αρίθμηση και ανάρτηση των δικαιολογητικών, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης.
  3. Δεν υπάρχει περιορισμός αν τα δικαιολογητικά που θα ανεβάσετε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf θα είναι ασπρόμαυρα ή έγχρωμα. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα επισυναφθούν και στον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας. Για λόγους γρήγορου upload το οποίο θα εξυπηρετήσει όλους τους εμπλεκόμενους τις τελευταίες ημέρες αιχμής, προτείνουμε τα δικαιολογητικά να είναι ασπρόμαυρα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα.
  4. Διπλή καλλιέργεια: Είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες) με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.
  5. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών: Δεν αφορά τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα π.χ. Συνεταιρισμούς αλλά μόνο σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να βγει στον «αέρα» το επόμενο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

agroths_orgoma_1

Με το κλιμακωτό πριμ από 12.500 έως 20.000 ευρώ φαίνεται ότι προκηρύσσεται τελικά το επόμενο πρόγραμμα Νέων Αγροτών, που αναμένεται να βγει στον «αέρα»στο τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Στην ουσία μέσω του προγράμματος αναμένεται να δοθούν σε περίπου 6.000 δικαιούχους όλης της χώρας ένα βοήθημα πρώτης εγκατάστασης στον καθένα, ανάλογα με την περίπτωση. Οι δικαιούχοι, από εκεί και πέρα, δεσμεύονται ότι θα είναι αγρότες για 10 χρόνια.

 

Τα πριμ πρώτης εγκατάστασης κλιμακώνονται με την περιοχή διαμονής, την παραγωγή και το εισόδημα της εκμετάλλευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να είναι 100 εκατ. ευρώ και θα δοθεί σε όσους θέλουν να είναι αγρότες, ηλικίας έως 40 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατοικούν ή να μετακομίσουν στην ύπαιθρο.

Τα πριμ πρώτης εγκατάστασης κλιμακώνονται ανάλογα με το είδος της περιοχής διαμονής αν δηλαδή είναι ορεινή, μειονεκτική ή πεδινή, το είδος της παραγωγής και με το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα χρήματα που θα πάρουν με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Περιοχή μόνιμης κατοικίας:

Ορεινή- 7.500 ευρώ

Μειονεκτική- 5.000 ευρώ

Λοιπές περιοχές- 2.500 ευρώ

Είδος εκμετάλλευσης στη μελλοντική μορφή:

Κτηνοτροφική- 7.500 ευρώ

Φυτική- 7.500 ευρώ

Μεικτή- Μελισσοκομία- 5.000 ευρώ

Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης:

Πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς- 5.000 ευρώ

80%- 120% του εισοδήματος αναφοράς- 2.500 ευρώ

 

Προϋποθέσεις υπαγωγής των δικαιούχων

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

– Να είναι ηλικίας 18 έως 40 ετών

– Να είναι μόνιμοι κάτοικοι μειονεκτικής, ορεινής ή κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως και 100.000 κατοίκους

– Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή να αναλάβουν την δέσμευση να την αποκτήσουν μέσα σε 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης

– Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους

 

Δεν είναι όλα ρόδινα

«Ελπίδες σε κατοίκους κυρίως των αστικών κέντρων αλλά και τη νεολαία που ζει στην ύπαιθρο ότι θα ξεφύγουν από τον εφιάλτη της ανεργίας μοιράζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» απαντούν όσοι είναι ήδη στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών ή και αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «οι δικαιούχοι αφήνονται στην τύχη τους, καθώς οι τράπεζες δεν δίνουν χρήματα για επενδύσεις, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί και δεν ελέγχεται από το κράτος, δεν υπάρχει έλεγχος στις εισαγωγές ακόμα και υποβαθμισμένων αγροτικών προϊόντων, φορολογούνται τα αγροτεμάχια, ενώ η υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων από τους αγρότες (μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2014) δίνει τη… χαριστική βολή».

Είναι χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλοί νέοι αγρότες, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα από την προκήρυξη του 2009, δεν έχουν εισπράξει τη δεύτερη δόση του πριμ πρώτης εγκατάστασης, έστω κι αν έχουν καταθέσει από το χειμώνα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή πλήρεις φακέλους. Ο λόγος της καθυστέρησης δεν έχει ανακοινωθεί, μέχρι τώρα, επίσημα.

Μεγάλη καθυστέρηση υπήρξε αρχικά από πλευράς υπουργείου, καθώς δεν ήταν έτοιμο να κάνει τα επιδοτούμενα σεμινάρια μέσω του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η παρακολούθηση των οποίων είναι προϋπόθεση για την καταβολή των χρημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις πάντως τα σεμινάρια έγιναν έστω και καθυστερημένα, χωρίς να ακολουθήσει η εξόφληση των νέων αγροτών.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr