Παράταση για την υποβολή δήλωσης για αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

solar-panel

Στο σχέδιο νόμου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται διάταξη με την οποία παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, των δηλώσεων, ειδικά για το έτος 2016, από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης, επανακαθορίζονται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το 2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Αιτιολογική έκθεση 

Άρθρο130
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α’ 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος. Με το άρθρο 29 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143), δόθηκε η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης που αφορά στο έτος 2014, πέραν της 31.3.2015 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, καθώς μεγάλος αριθμός αγροτών δεν είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα της ως άνω δήλωση. Παρόμοια, για τις δηλώσεις που αφορούν στο έτος 2015 δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα να την υποβάλουν εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τη δημοσίευση του ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), με το άρθρο 46 αυτού.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε κατ’ επάγγελμα αγρότες που για διάφορους λόγους (εκ παραδρομής, για λόγους υγείας κλπ) δεν υπέβαλλαν τη δήλωση που αφορά στο έτος 2016 έως την 31.3.2017, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν.4254/2014, να την υποβάλουν εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Σχέδιο διάταξης 

Άρθρο 130
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτ. 1.α της υποπαρ. ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ’ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α’ 85), ειδικά για το έτος 2016 μπορεί να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α’ που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή.
2. Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την υποβολή εμπροθέσμως της δήλωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

 

Προέλευση: www.agrocapital.gr

Νέα μονάδα Βιομάζας ετοιμάζει η ΔΕΗ που θα παράγει ενέργεια από υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών

sunflower

Κλιμάκιο Οικονομικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εξειδικευμένοι μηχανικοί από την Φινλανδία, σε θέματα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και στελέχη της ΔΕΗ – Ανανεώσιμες βρίσκονται από χθες (31/5) το πρωί στις εγκαταστάσεις της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου Φλώρινας.

Ενημερώνονται από υπηρεσιακά στελέχη του δήμου για την λειτουργία της τηλεθέρμανσης με αφορμή την δημιουργία νέας μονάδας ισχύος 25 MW με βιομάζα που θα καλύπτει τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης του δήμου και των δημοτικών διαμερισμάτων.

Η νέα μονάδα, που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ – Ανανεώσιμες, έχει την έγκριση της ΡΑΕ και σύμφωνα με τον επικεφαλής της διεύθυνσης Γεωθερμίας και Βιομάζας της ΔΕΗ – Ανανεώσιμες, Μιχάλη Χλαμπουτάκη, εάν όλα κυλήσουν σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρίας θα είναι το πρώτο έργο τέτοιου μεγέθους στην Ελλάδα και το πρώτο που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ – Ανανεώσιμες στην Ελλάδα.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 65 εκ. ευρώ και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί κατά 35% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο κ. Χλαμπουτάκης εξήγησε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι οι οικονομικοί και τεχνικοί εμπειρογνώμονες της Τράπεζας συμπληρώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, συλλέγουν πληροφορίες και στοιχεία για την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην οποία θα βασιστεί η λειτουργία της μονάδας, προκειμένου να τα εντάξουν στην εισηγητική έκθεση της πρότασης.

Η νέα μονάδα Βιομάζας προβλέπεται ότι θα παράγει ενέργεια από υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών, όπως άχυρο σιτηρών και καλαμποκιού, από ξυλεία του δάσους και υπολείμματα δασικών εργασιών που υπάρχουν άφθονα στην δυτική Μακεδονία, καθώς και από παραπροϊόντα γεωργικών βιομηχανιών. Επίσης, η βασική πρώτη ύλη μπορεί να προέρχεται από καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ – Ανανεώσιμες τη λειτουργία της νέας μονάδας με βιομάζα θα καλύπτουν 25 εργαζόμενοι, από μηχανικούς έως εργατοτεχνικό προσωπικό. Το συγκρότημα της εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα λειτουργεί πλησίον του εργοστασίου, σύμφωνα με τον βουλευτή Φλώρινας Κωσταντίνο Σέλτσα, προβλέπεται να λειτουργεί από επιχειρηματικό σχήμα που θα συμμετέχουν αγρότες, ομάδες παραγωγών και κάτοικοι της περιοχής και σημείωσε ότι τον επόμενο μήνα θα κατατεθεί, προς συζήτηση στη Βουλή, το θεσμικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει τις αρχές λειτουργίας οι οποίες θα διέπουν τη δημιουργία και λειτουργία ενεργειακών συνεταιρισμών.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr