τρακτερ_χωράφια

Πρόκειται για σημεία στα οποία επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις και τα οποία απαιτούν τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών που μέχρι πέρυσι δεν ζητούνταν.

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλής, εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του φετινού Ε3, το οποίο πρέπει να συνυποβάλουν μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πάνω από 1.570. 000 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Βάσει των όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο, το φετινό έντυπο Ε3 χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στα ακόλουθα σημεία του:

1. Στο νέο κωδικό 011 της 1ης σελίδας, τον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, ώστε να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2018.

2. Στον πίνακα Α’ στην 1η σελίδα, όπου προστέθηκε ο κωδικός 023, ο οποίος ενημερώνεται αυτόματα από ένα νέο αναλυτικό υποπίνακα που εμφανίζεται τη στιγμή της συμπλήρωσης και στον οποίο ο φορολογούμενος θα πρέπει:

α) Να δηλώσει όλους τους Κωδικούς Αριθμούς των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του (ΚΑΔ). Κάθε ΚΑΔ πρέπει να δηλώνεται σε ξεχωριστή σειρά του υποπίνακα, με πρώτο αυτόν που αφορά στην κύρια δραστηριότητα.

β) Να περιγράψει κάθε δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ΚΑΔ.

γ) Να προχωρήσει σε επιμερισμό των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και από παροχή υπηρεσιών ανά δηλωθέντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Αν π.χ. ο υπόχρεος φορολογούμενος ασκεί 4 δραστηριότητες και άρα έχει δηλώσει 4 ΚΑΔ, έναν που αφορά στην κύρια δραστηριότητα και τρεις που αφορούν σε δευτερεύουσες δραστηριότητες, θα πρέπει δίπλα από κάθε ΚΑΔ να αναγράψει τα αντίστοιχα έσοδα.

Θα πρέπει δηλαδή να δηλώσει ξεχωριστά τα έσοδα που αφορούν στον Κ.Α. Δ της κύριας δραστηριότητας και ξεχωριστά τα έσοδα που αφορούν στον ΚΑΔ της κάθε δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Ο επιμερισμός των ακαθάριστων εσόδων ανά Κ.Α. Δ, επειδή καθιερώνεται από φέτος για πρώτη φορά, χωρίς να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα οι λογιστές-φοροτεχνικοί, θα είναι, τελικά, προαιρετικός και όχι υποχρεωτικός, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ.

3. Στον πίνακα Β’ στην 1η σελίδα, όπου προστέθηκε νέος υποπίνακας με κωδικό 051, στον οποίο πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ΕΑΕ) του άρθρου 66 του ν. 4172/2013.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

Recommended Posts

Πρόκειται για σημεία στα οποία επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις και τα οποία απαιτούν τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών που μέχρι πέρυσι δεν ζητούνταν.

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλής, εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του φετινού Ε3, το οποίο πρέπει να συνυποβάλουν μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πάνω από 1.570. 000 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Βάσει των όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο, το φετινό έντυπο Ε3 χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στα ακόλουθα σημεία του:

1. Στο νέο κωδικό 011 της 1ης σελίδας, τον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, ώστε να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2018.

2. Στον πίνακα Α’ στην 1η σελίδα, όπου προστέθηκε ο κωδικός 023, ο οποίος ενημερώνεται αυτόματα από ένα νέο αναλυτικό υποπίνακα που εμφανίζεται τη στιγμή της συμπλήρωσης και στον οποίο ο φορολογούμενος θα πρέπει:

α) Να δηλώσει όλους τους Κωδικούς Αριθμούς των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του (ΚΑΔ). Κάθε ΚΑΔ πρέπει να δηλώνεται σε ξεχωριστή σειρά του υποπίνακα, με πρώτο αυτόν που αφορά στην κύρια δραστηριότητα.

β) Να περιγράψει κάθε δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ΚΑΔ.

γ) Να προχωρήσει σε επιμερισμό των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και από παροχή υπηρεσιών ανά δηλωθέντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Αν π.χ. ο υπόχρεος φορολογούμενος ασκεί 4 δραστηριότητες και άρα έχει δηλώσει 4 Κ.Α. Δ, έναν που αφορά στην κύρια δραστηριότητα και τρεις που αφορούν σε δευτερεύουσες δραστηριότητες, θα πρέπει δίπλα από κάθε ΚΑΔ να αναγράψει τα αντίστοιχα έσοδα.

Θα πρέπει δηλαδή να δηλώσει ξεχωριστά τα έσοδα που αφορούν στον ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας και ξεχωριστά τα έσοδα που αφορούν στον Κ.Α. Δ της κάθε δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Ο επιμερισμός των ακαθάριστων εσόδων ανά Κ.Α. Δ, επειδή καθιερώνεται από φέτος για πρώτη φορά, χωρίς να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα οι λογιστές-φοροτεχνικοί, θα είναι, τελικά, προαιρετικός και όχι υποχρεωτικός, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ.

3. Στον πίνακα Β’ στην 1η σελίδα, όπου προστέθηκε νέος υποπίνακας με κωδικό 051, στον οποίο πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ΕΑΕ) του άρθρου 66 του ν. 4172/2013.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrotypos.gr

Recommended Posts