Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Συζήτηση για μείωση του αριθμού προϊόντον ενίσχυσης της νέας ΚΑΠ

Συζήτηση για μείωση του αριθμού προϊόντον ενίσχυσης της νέας ΚΑΠ

Αγροτικά Νέα 🕔December 4, 2020

Η πολυδιάσπαση των συνδεδεµένων ενισχύσεων σε 19 προϊόντα και η µη σύνδεση της ειδικής βάµβακος µε την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος, αποτελούν δύο από τα ζητήµατα που θα απασχολήσουν τις ελληνικές αρχές στη διαμόρφωση του εθνικού φακέλου για τη νέα ΚΑΠ.

Το ενδεχόμενο περιορισμού της λίστας συνδεδεμένων και η αύξηση του ποσού ενίσχυσης για τα προϊόντα που θα «επιβιώσουν» της αξιολόγησης, προκύπτουν από την τοποθέτηση του καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Στάθη Κλωνάρη, ο οποίος παρουσίασε την ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα-Ευκαιρίες-Απειλές) για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα µας προ ολίγων ημερών.

Όπως ανέφερε ο κ. Κλωνάρης στη Βουλή, η πολυδιάσπαση των συνδεδεµένων ενισχύσεων, θεωρείται µία αδυναµία και «τα 19 προϊόντα είναι πάρα πολλά», για να συνεχίσει η χώρα µας να τα επιδοτεί µε αυτόν τον τρόπο.

Συνεπώς, η συνέχιση της χορήγησης συνδεδεµένων ενισχύσεων είναι απαραίτητο να βασίζεται σε ουσιαστική αιτιολόγηση και τεκµηρίωση µε βάση την απαίτηση του κανονισµού (οκονοµικοί, περιβαλλοντικού λόγοι), αναφέρει η έκθεση. Πάντως, στην τρέχουσα περίοδο, οι συνδεδεµένες ενισχύσεις συνδέονται κυρίως µε καλλιέργειες που σε προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους απολάµβαναν υψηλές στρεµµατικές ή αφορούσαν ενισχύσεις επεξεργασίας β’ ποιότητας προϊόντων και τα παλιά «πριµ» ζωικής παραγωγής (επιλέξιµες κεφαλές αιγοπροβάτων, παχυνόµενοι µόσχοι κ.λπ.) που έχουν µετατραπεί σήµερα σε αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις (βασική ενίσχυση).

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως σε πέντε προϊόντα (από 19 συνολικά) καταβάλλεται το 72% των συνολικών πληρωµών των συνδεδεµένων ενισχύσεων, ενώ το 1/3 των εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα επωφελούνται από αυτή.

Όσον αφορά το ζήτηµα της ειδικής βάµβακος, αυτή σαφώς θα συνεχίσει να δίνεται, καθώς παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στο εξαγωγικό εµπόριο, καθώς το βαµβάκι είναι από τα πρώτα προϊόντα που εξάγει η χώρα µας. «Παρόλα αυτά, η παροχή της συνδεδεµένης ενίσχυσης, δεν έχει συνδεθεί µε τη ποιότητα», σηµειώνεται στην έκθεση SWOT.

Αναλυτικά η έκθεση αναφέρει σχετικά µε τις συνδεδεµένες ενισχύσεις:

Οι προαιρετικές συνδεδεµένες ενισχύσεις παρέχονται σε 19 προϊόντα το έτος 2019 και διένειµαν 176,2 εκατ. ευρώ, σε περίπου 195 χιλ. εκµεταλλεύσεις, δηλαδή στο 1/3 των εκµεταλλεύσεων που λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις. Σε πέντε προϊόντα (από 19 συνολικά) καταβάλλεται το 72% των συνολικών πληρωµών των συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr