Ενημέρωση από την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας.

 

Το γλοιοσπόριο ή ανθράκωση, αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικές ασθένειες της ελιάς που μπορεί να προκαλέσει ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των καρπών σε ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς. Το ελαιόλαδο έχει δυσάρεστη γεύση, υπέρυθρο χρώμα, είναι θολό και παρουσιάζει χημικές μεταβολές στη σύστασή του, όπως υψηλή οξύτητα, καθώς και σημαντική μείωση αντιοξειδωτικών ουσιών.

Η ασθένεια αυτή στην Ισπανία είναι γνωστή από το 1930, ως «σαπούνι φρούτων», ενώ στην Ιταλία από το 1950 ως «λέπρα».

Στη χώρα μας πρωτοεμφανίστηκε το 1920 στην Κέρκυρα, ως «παστέλα», στην ποικιλία Λιανολιά. Η περιοδική έξαρση της ασθένειας που παρατηρείται στην περιοχή μας από το 2016 είναι απότοκο της κλιματικής αλλαγής.

Η ανάπτυξη του μύκητα φαίνεται να είναι βέλτιστη σε θερμοκρασία 10° – 25°C (ιδανική 25° C). Αντίθετα, η ανάπτυξη σταματά στους 0° C και είναι ελάχιστη στους 29°C. Όταν αυτές οι συνθήκες συνδυάζονται με υψηλή σχετική υγρασία και βροχοπτώσεις, η μόλυνση εξαπλώνεται και μπορεί να οδηγήσει σε ξέσπασμα επιδημίας σε μια περιοχή.

Ο κύκλος ζωής της νόσου ξεκινά την άνοιξη, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται. Η ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και την εξάπλωση του μύκητα. Η μεταφορά του μολύσματος στα άνθη γίνεται μέσω της υψηλής σχετικής υγρασίας και του αέρα. Ακόμη και χωρίς ισχυρή βροχόπτωση, το μόλυσμα διαδίδεται πολύ εύκολα. Τα προσβεβλημένα άνθη αποκτούν καστανοκόκκινο μεταχρωματισμό με αποτέλεσμα τη μείωση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης. Στη συνέχεια, ο μύκητας εισέρχεται στο νεαρό καρπίδιο, προκαλώντας την λανθάνουσα προσβολή, δεν υπάρχουν δηλαδή εμφανή συμπτώματα της ασθένειας. Ο μύκητας δρα «αθόρυβα», λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν το καλοκαίρι.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.etheas.gr

Recommended Posts