Συνολικά 159 προτάσεις Σχεδίων Βελτίωσης εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με 9 επιλαχούσες και 44 απορριπτόμενες.

Ο προϋπολογισμός των εγκριθέντων έργων ανέρχεται στα 10,9 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου αναρτήθηκε ο πίνακας των 159 δικαιούχων.

Όλοι οι υποψήφιοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την επομένη της έκδοσης της παρούσας απόφασης, δηλαδή μέχρι 20 Ιουνίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts