δάση

Με κύριο θέμα την διασφάλιση επιδοτήσεων και ιδιοκτησιών από λάθη που εντοπίστηκαν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες της Κρήτης,

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Μαρτίου η προγραμματισμένη διαδικτυακή συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά, και με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν και ζητήθηκαν ουσιαστικές λύσεις.

Στη διευρυμένη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ, οι Δήμαρχοι, η Περιφέρεια μέσω του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη για τον πρωτογενή τομέα, η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματικών – παραγωγικών τάξεων του νησιού.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, ανέφερε ότι “η προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού κεφαλαίου και των δασών του νησιού μας αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, τόσο της Αυτοδιοίκησης, όσο και των φορέων και των πολιτών της Κρήτης και επεσήμανε ότι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πρέπει να στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπάρχουν όμως ζητήματα, συνέχισε ο κ. Κουράκης, “που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των χαρτών και για την αντιμετώπιση των λαθών που εντοπίζονται, θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία των ΟΤΑ, των φορέων και των πολιτών με το Υπουργείο, προκειμένου να εξευρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις, προς όφελος των πολιτών, να προστατευτούν τα νόμιμα δικαιώματά τους και να εξασφαλιστεί μια νέου τύπου ευημερία, πιο δίκαιη, με λιγότερες ανισότητες και σε αρμονική συνύπαρξη με τη φύση”.

Βαρύτητα στα σφάλματα

Ακολούθησε συζήτηση όπου τοποθετήθηκαν τόσο οι Δήμαρχοι, τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης όσο και οι εκπρόσωποι φορέων του νησιού.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στον Υφυπουργό, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα πρόδηλα σφάλματα (π.χ τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, δρόμοι, παραλίες κλπ) που υπάρχουν στους δασικούς χάρτες και στην ανάγκη για άμεση διόρθωσή τους, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών.

Επίσης τονίστηκε το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων, όπου από το σύνολο των συμμετεχόντων επισημάνθηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θιγούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών και των ΟΤΑ. Αναφέρθηκε ότι η Κρήτη διέπεται από διαφορετικό καθεστώς σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια και τονίστηκε ότι απαιτείται άμεσα παρέμβαση του Υπουργείου προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών γης της Κρήτης.

Δικαιώματα Αγροτών και Κτηνοτρόφων

Επίσης τονίστηκε ότι οι δασικοί χάρτες δεν πρέπει να θίξουν τα δικαιώματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Κρήτης ως προς το καθεστώς των ενισχύσεων και προτάθηκε ο συσχετισμός του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-σύστημα επιδοτήσεων) με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, καθώς έχουν καθορισθεί εδώ και χρόνια οι χρήσεις γης και βάσει αυτών δίδονται οι επιδοτήσεις.

Κοινή συνισταμένη των προτάσεων που κατετέθηκαν προς τον Υφυπουργό ήταν η ανάγκη για άμεση διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, με προσωρινή αναστολή της προθεσμίας που έχει τεθεί και έπειτα, σε δεύτερη φάση, να ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή αντιρρήσεων ως προς τον χαρακτήρα των εκτάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση δηλώθηκε ότι οι Δήμοι τις Κρήτης θα συμβάλουν με όποια μέσα διαθέτουν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Να παραταθεί η προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων

Αναφέρθηκε επίσης ότι λόγω της πανδημίας και των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών αλλά και των ενεργειών που απαιτούνται, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραταθεί η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, ώστε όλοι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Επισημάνθηκαν ακόμη το ζήτημα των δασωμένων αγρών που λόγω της εγκατάλειψης της αγροτικής γης και της αστυφιλίας των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίζονται σαν δασικές εκτάσεις και ζητήθηκε η εξαίρεσή τους από τους χάρτες, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ιδιαίτερη χλωρίδα της Κρήτης όπου μεγάλες εκτάσεις είναι καλυμμένες από φρύγανα (ασπάλαθοι) και ζητήθηκε επιτακτικά η εξαίρεση των εκτάσεων αυτών από τους δασικούς χάρτες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts