Skip to content

Συμμετοχή των δικαιούχων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη Δράση 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”

μέλισσες

Συμμετοχή των δικαιούχων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη Δράση 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης” στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020. 

Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 226/152466/11-06-2020 (ΦΕΚ Β’ 2531) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης” στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τo έτος 2020.

Δικαιούχοι – Ύψος

Επιχορήγησης – Δικαιούχοι

1. Ως δικαιούχοι ορίζονται:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου), εφόσον τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν, διατίθενται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ? αριθ. 788/334896/23-12-2019 ΚΥΑ, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,

γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ? αριθ. 788/334896/23-12-2019 ΚΥΑ, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συσκευάζοντας – τυποποιώντας και εμπορευόμενοι μελισσοκομικά προϊόντα προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ? αριθμ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ για το έτος 2020, για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Ορίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες η πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας. Έκαστο εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαπίστευση στο αντικείμενο – πεδίο του διενεργούμενου από το ίδιο ελέγχου.

2. Ως μέγιστο ύψος επιλέξιμων δαπανών καθορίζεται το ποσό των 30.000 ευρώ, ανά δικαιούχο σε κάθε μελισσοκομικό έτος.

3. Καθορίζεται κλίμακα του ποσοστού επιχορήγησης των επιλέξιμων δαπανών, ανά δικαιούχο σε κάθε μελισσοκομικό έτος ως εξής:

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξι?η δαπάνη, εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί ?ε οποιονδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξι?η δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Περίοδος και Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, μέχρι 31 Ιουλίου 2020, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα εξής δικαιολογητικά:

i. αίτηση ένταξης σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι,

ii. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα,

iii. πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την περίπτωση των δικαιούχων των περ. β και γ του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,

iv. καταστατικό φορέα για την περίπτωση των δικαιούχων της περ. β του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,

v. απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ή του νομικού προσώπου για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του, για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων και εγγράφων,

vi. αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία των παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο από 1η Αυγούστου κάθε μελισσοκομικού έτους, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τα οποία κατά περίπτωση είναι: αποδείξεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή/και ιδιωτικά συμφωνητικά, vii. στην περίπτωση των ιδιωτών συσκευαστών – τυποποιητών μελισσοκομικών προϊόντων, αναλυτικό ονομαστικό αρχείο των συνεργαζόμενων μελισσοκόμων με την παραδιδόμενη ποσότητα προϊόντος προς συσκευασία- τυποποίηση.

viii. αποδεικτικά διαπίστευση του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελιού, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, στην περίπτωση που οι αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο του εξωτερικού και τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της ελληνικής.

Διαδικασία πληρωμής

1. Οι δικαιούχοι διαβιβάζουν στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ (Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα) το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής τα εξής δικαιολογητικά πληρωμής:

i. αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3,

ii. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα πιστωθεί η ενίσχυση και το όνομα του δικαιούχου,

iii. πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την περίπτωση των δικαιούχων των περ. β και γ του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης

iv. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα v. αναλυτική κατάσταση δαπανών σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4,

vi. εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά αναλύσεων δειγμάτων μελισσοκομικών προϊόντων. Τα πρωτότυπα παραστατικά αναγράφουν με μέριμνα του δικαιούχου το εξής κείμενο: «έχει επιδοτηθεί στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, έτος 2020».

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, καταθέτει φωτοαντίγραφα αυτών, νομίμως επικυρωμένα από δικηγόρο ή θεωρημένα από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

Σε κάθε περίπτωση η αναγραφή του ανωτέρω κειμένου σύμφωνα με τα ανωτέρω προηγείται της έκδοσης και επικύρωσης ή θεώρησης του φωτοαντιγράφου,

vii. αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, στην περίπτωση που οι αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο του εξωτερικού και τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της ελληνικής.

2. Εάν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι ανακτήσιμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts