Σε συζήτηση για τις επιτροπές κατάταξης οίνων ΠΟΠ ανά περιοχή ΠΟΠ, καλεί η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου τις ενώσεις οινολόγων, την επιστημονική κοινότητα, τους οινοχόους και τα μέλη των επιτροπών Οργανοληπτικής Εξέτασης Οίνων ΠΟΠ Σαντορίνης, Νάουσας, Νεμέας και Μαντινείας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 5833 / 2013 την ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης οίνων ΠΟΠ έχει η ΕΔΟΑΟ, η οποία πρέπει να καταρτίσει και να διατηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο εγκεκριμένων δοκιμαστών ανά περιοχή ΠΟΠ. Σε αυτό το πλαίσιο και όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της ΕΔΟΑΟ, «με στόχο την καλύτερη επιτέλεση του έργου που μας έχει ανατεθεί ώστε να προκύπτει αναβάθμιση της οργανοληπτικής αξιολόγησης των οίνων Π.Ο.Π. και μέσω αυτής ισχυροποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης αλλά και βελτίωση ποιότητας και τυπικότητας των οίνων» καλούνται οι αποδέκτες της πρόσκλησης σε μια πρώτη συζήτηση ανταλλαγής απόψεων.

Τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση είναι:

  • Η καταγραφή της διαδικασίας για την οργανοληπτική εξέταση
  • Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση δοκιμαστών, εκπαίδευση
  • Κριτήρια αξιολόγησης των οίνων, βαρύτητα, διαφοροποίηση ανά περιοχή

Με το πέρας του συγκεκριμένου έργου, εκτιμάται από την ΕΔΟΑΟ ότι θα πρέπει να παραμείνει σε μόνιμη θεσμική λειτουργία στο πλαίσιο της διεπαγγελματικής ένα συντονιστικό όργανο με σύνθεση που θα αποφασισθεί.

Ως μέλη των επιτροπών (πενταμελείς) επιλέγονται κατά πλειοψηφία οινολόγοι και επαγγελματίες του τομέα. Συγκεκριμένα, επιλέγονται με βάση τη γνώση και την εμπειρία τους περί τον οίνο και την ικανότητά τους να εκτιμούν για το αν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου οίνου είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ονομασίας Προέλευσης για την οποία θα λάβει πιστοποίηση.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agronews.gr

Recommended Posts