τρακτερ

Σε συνδυασµό µε τον Αναπτυξιακό Νόµο ή µε ένα µη επιδοτούµενο επενδυτικό πλάνο δείχνει να συµφέρει καλύτερα η ένταξη των αγροτών στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως ενηµερώνουν έµπειρα τραπεζικά στελέχη την Agrenda, ο λόγος είναι πως όταν ένας αγρότης είναι δικαιούχος των Σχεδίων Βελτίωσης για να λάβει εγγυηµένο δάνειο από το ΠΑΑ θα πρέπει να υπολογίζει µείωση της τελικής επιδότησης που θα λάβει από το Μέτρο 4.1.1. Κι αυτό γιατί το εγγυηµένο δάνειο θεωρείται κάποιου είδους ενίσχυση από το ΠΑΑ, περιπλέκοντας κάπως τη διαδικασία και δείχνει να αποθαρρύνει κάποιους δικαιούχους.

Αυτό σιγά-σιγά έχει ξεκινήσει να γίνεται αντιληπτό από τους αγρότες και ενδεικτικό είναι πως από τις αιτήσεις που έχουν γίνει στο ΠΣΚΕ για εγγυηµένο δανεισµό µέχρι στιγµής, πολύ λίγες αφορούν συνδυασµό µε Σχέδιο Βελτίωσης. Αντίθετα, µε τον Αναπτυξιακό Νόµο είτε η επένδυση αφορά µεταποιητική µονάδα (γεωργικό προϊόν) είτε τον πρωτογενή τοµέα (στάβλοι, αποθήκες, θερµοκήπια), όπως λένε οι ίδιες πηγές, δεν τίθεται θέµα µείωσης της επιδότησης. Το ρεπορτάζ λέει, πάντως, πως δεν έχει ακόµα εκταµιευθεί κάποιο δάνειο από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος δανειολήπτης υποβάλλει αίτηση µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ – ependyseis.gr) στο πρόγραµµα «Χρηµατοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ» (δράσεις 4.1.4 και 4.2.4), δηλώνοντας τη τράπεζα µε την οποία επιθυµεί να συνεργαστεί. Η διαδικασία γίνεται συνήθως σε συνεργασία µε κάποιο µελετητικό γραφείο, καθώς, θα πρέπει ο αγρότης-επενδυτής να προσκοµίσει και επιχειρηµατικό σχέδιο.

Σηµειώνεται εδώ πως µετά την Τράπεζα Πειραιώς που ανακοίνωσε ότι µπορούν πλέον οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν ώστε να συζητήσουν µε τα αρµόδια τµήµατα για τον εγγυηµένο δανεισµό τους, και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, κάλεσε τους αγρότες να απευθυνθούν στο δίκτυό της για τα σχετικά εργαλεία. Συγκεκριµένα, στον ιστότοπό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας αναφέρεται για το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης:

«Τα οφέλη που θα αποκοµίσει το πελατολόγιο της τράπεζας περιλαµβάνουν:

α) 20% χαµηλότερο επιτόκιο σε σχέση µε αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις, µε µέγιστο ύψος 6,50% (πλέον εισφ. Ν.128),

β) καλύµµατα/εµπράγµατες εξασφαλίσεις έως 40% και

γ) έκπτωση 20% επί του τιµολογίου της τράπεζας για τις προµήθειες της επιχειρηµατικής πίστης.

Ποσό ΜΠ δανείων: 10.000 έως 5.000.0000 ευρώ.

∆ιάρκεια ΜΠ δανείων: από 1 έως 15 έτη (max λήξης 31/12/2035).

Όριο Κεφάλαιο κίνησης: έως 30% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών µε µέγιστο ποσό 200.000 ευρώ (τεκµηρίωση αναγκαιότητας στο επιχειρηµατικό σχέδιο προς εξυπηρέτηση της επένδυσης)».

Κοντά στη λύση για τους επιλαχόντες

Όλο και πιο κοντά στην εύρεση λύσης για τους επιλαχόντες του Σχεδίων Βελτίωσης, φαίνεται πως βρίσκονται οι αρµόδιοι φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης των µέχρι στιγµής δικαιούχων έχει γίνει σαφές πως ένα µεγάλο ποσοστό αυτών δεν θα προχωρήσουν το επενδυτικό τους πλάνο (εκτιµήσεις µιλούν ακόµα και για 60% τελική υλοποίηση), εξοικονοµώντας χρήµατα για την ενσωµάτωση των επιλαχόντων.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα παραπάνω και ύστερα από τις πολλαπλές πιέσεις που έχουν ασκήσει Περιφερειάρχες και επιλαχόντες προς το ΥΠΑΑΤ, η ένταξη των αγροτών που έµειναν εκτός Σχεδίων Βελτίωσης έρχεται πιο κοντά. Προς το παρόν, πάντως, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι ιθύνοντες δεν έχουν ανοίξει επισήµως τα χαρτιά τους γι’ αυτό το ζήτηµα, την ώρα που ο Σπήλιος Λιβανός απαντά ακόµα αόριστα, περί µελέτης των κοινοτικών κανονισµών, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτηµα των επιλαχόντων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts