τρακτερ

Η στήριξη του μοντέλου της ευρωπαϊκής οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης καθώς και των συνδεδεμένων ενισχύσεων στις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε, προτείνονται από μελέτη επιπτώσεων του αγροτικού τομέα στην αντιμετώπιση των φαινομένων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η γεωργία, η δασοκομία και άλλοι συναφείς τομείς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση του μετριασμού των επιπτώσεων στη στήριξη αυτών των τομέων ώστε να προσαρμοστούν στις κλιματικές αλλαγές.

Επί του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στην δημοσιότητα στις 27 Μαΐου

μια εξωτερική μελέτη για την ανάλυση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας για την κλιματική δράση ορισμένων βασικών μέτρων της ΚΑΠ.

Σημειώνεται πως η ΚΑΠ, η οποία ξεκίνησε το 1962 για να στηρίξει την παραγωγή οικονομικά προσιτών και ποιοτικών τροφίμων για τους ευρωπαίους πολίτες, εισήγαγε το κλίμα ως έναν από τους γενικούς στόχους της το 2013. Η μελέτη δείχνει ότι χάρη στην υποστήριξη της ΚΑΠ, ο γεωργικός τομέας έχει καταβάλει προσπάθειες με την πάροδο του χρόνου να προσαρμόσει τις πρακτικές του, διατηρώντας ταυτόχρονα το μοντέλο της ευρωπαϊκής οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης και την ποικιλομορφία της και να αποτρέψει την ενδεχόμενη βλάβη από την εγκατάλειψη της γης στις αγροτικές περιοχές.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε: «Ο γεωργικός τομέας και οι αγροτικές περιοχές είναι από τις πλέον ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες μας ανταμείβονται για την εργασία που κάνουν και να τους προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όπως επισημαίνεται από αυτή τη μελέτη, πρέπει να γίνουν περισσότερα και γρήγορα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι προτάσεις μας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 θέτουν υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης».

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts