Στην διατύπωση επί τριών νομοθετικών προτάσεων εκ μέρους της Ρουμανικής προεδρίας σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά σχέδια για την Κ.Α. Π, την οικονομική διαχείριση και εποπτεία της και την οργάνωση της κοινής ενιαίας αγοράς, εστιάζει  η σύνοδος των υπουργών Γεωργίας τη Δευτέρα 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Στην ατζέντα της συνάντησης, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο του μεταρρυθμιστικού πακέτου που διαδεχθεί την υπάρχουσα Κοινή Αγροτική Πολιτική από το 2020 και μετά.

Έμφαση θα δοθεί στην κειμενική διατύπωση επί τριών νομοθετικών προτάσεων εκ μέρους της προεδρίας σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά σχέδια για την Κ.Α. Π, την οικονομική διαχείριση και εποπτεία της Κ.Α. Π και την οργάνωση της κοινής ενιαίας αγοράς.

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις επί της ανανεωμένης στρατηγικής βιοοικονομίας (bioeconomy strategy) που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου τομέα βιοοικονομίας στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει εκείνους τους κλάδους της οικονομίας που στηρίζονται σε ανανεώσιμες βιολογικές πηγές του εδάφους και της θάλασσας. Για να παράξουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, υλικά και ενέργεια.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Recommended Posts