ελληνική, φέτα, φέτας

Σήμερα κατατέθηκε το καταστατικό, με τις υπογραφές όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Φέτας.

Συγκεκριμένα, σήμερα κατατέθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το τελικό καταστατικό της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας με τις υπογραφές όλων των συμμετεχόντων φορέων, αλλά και τον συνοδευτικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για να εγκριθεί από το υπουργείο και να συσταθεί οριστικά.

Το επόμενο βήμα, μετά την επίλυση και των τελευταίων διαδικαστικών θεμάτων (συγκέντρωση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των φορέων), είναι η συγκρότηση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας σε σώμα και η ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts