ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19),

αλλά και της προσπάθειας για την αποφυγή του κινδύνου απώλειας ενισχύσεων αποφάσισε να επανελέγξει όλα τα αγροτεμάχια, με αίτημα ενίσχυσης συνδεδεμένων καθεστώτων, που είχαν εύρημα (μείωση ή μηδενισμό της έκτασης φυτικού κεφαλαίου) από τον έλεγχο μέσω τηλεπισκόπησης, χωρίς την υποβολή σχετικής ένστασης από τους παραγωγούς.

Για την ενημέρωση των παραγωγών, θα αναρτηθούν σταδιακά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου, τα αποτελέσματα του α’ ελέγχου μέσω τηλεπισκόπησης καθώς και τα αποτελέσματα του επανελέγχου που θα πραγματοποιηθεί, στα πλαίσια των εξής καθεστώτων:

Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Καρπών με Κέλυφος

Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Μήλων

Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών

Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Βρώσιμων Οσπρίων

Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών

Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Σπαραγγιών

Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Ζαχαρότευτλων

Ειδική Ενίσχυση για την καλλιέργεια Βαμβακιού

Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Σκληρού Σίτου

Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας

Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας

Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts